Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Uncategorized

Zadnjih dana februara realizovan je seminar “Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine” u okviru nacionalnog projekta Podrška građanskom aktivizmu u lokalnoj zajednici. Organizator je Društvo mladih istraživača iz Bora, koje je i nosilac realzacije projekta u Boru, a partnerske organizacije civilnog društva su: Udruženje za razvoj sela Village, Udruženje za lokalni razvoj Grupa 55, Građanska čitaonica Evropa, Pokret za novo doba, Udruženje Alternativa, Dom omladine, Udruženje Ekoeast Bor, Udruženje Ekobaština, Fondacija Berko, Gipsy Soul i dr.

CILJ projekta u Boru je da se doprinese pokrenutim promenama ekološke politike grada Bora kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka, pre svega kroz jačanje kapaciteta i umrežavanje ekoloških organizacija civilnog društva. Ključna poruka ovog projekta je da je našem gradu Boru, kao poznatoj crnoj ekološkoj tački koja je istovremeno okružena zelenim prstenom, neophodno je brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine, ali i novih koji će se neminovno javljati,  u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, dok je istovremeno našoj državi u celini  neophodno brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija. Tome treba da doprinesu pre svega građani i ostale zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

Detaljnije…

Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije je februara 2020. održao javno slušanje na temu „Kvalitet vazduha u Srbiji“.

Javnom slušanju prisustvovali su predsednica Narodne skupštine, članovi Odbora i poslanici, predstavnici odgova

rajućih ministarstva, ambasada i međunarodnih organizacija, stručnih i naučnih institucija, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, privrednog sektora i dr.

Iz grada Bora učestvovali su Toplica Marjanović iz Društva mladih istraživača Bor i Zvonko Damnjanović iz Građanske čitaonice Evropa.

Dalje…

 

Društvo mladih istraživača Bor uključilo se u JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-tehničke razrade provredno-industrijskog kompleksa „Serbia Zijin Bor Copper doo Bor“ i dali konkretne predloge i primedbe.

Predlozi i Primedbe na urbanistički projekat za potrebe urbanističko tehnićke razrade privredno industrijskog kompleksa Serbia Zijin Bor Cooper DOO Bor. 

Projekat sprovode British Council i Trag Fondacija u saradnji sa
Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva

 

Društvo mladih istraživača Bor, uključilo se u javne rasprave o nacrtima odluka o izmeni i dopuni prostornog plana Bora radi zabrane izgradnje MHE, o izradi Plana generalne regulacije za izgradnju vetroparka i o izradi Plana detaljne regulacije za obilaznicu radi usmeravanja teretnog saobraćaja van gradskog nadselja. Za ove odluke pripremljeni su predlozi i primedbe koje su upućene organima grada Bora.

Primedbe i predlozi na izmene dopune prostornog plana Bora radi zabrane izgradnje MHE.

Primedbe i predlozi za izmene i dopune izrade Plana generalne regulacije za izgradnju vetroparka.

Primedbe i predlozi izradi Plana detaljne regulacije za obilaznicu radi usmeravanja teretnog saobraćaja van gradskog naselja.

 

Projekat sprovode British Council i Trag Fondacija u saradnji sa
Fondom za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva; izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva

U nastavku projekta B-O-R: Bolje Organizovani Resursi za zelenu ekonomiju i zaštitu životne sredine organizovan je seminar o zelenom – eko turizmu za domaćine u seoskom turizmu.

Sa predavanja o zelenom turizmu. Predavanje o zelenom turizmu. Zeleni turizam

 

Prezentacija: Zelena ekonomija i zeleni turizam:

[embeddoc url=”http://mibor.rs/wp-content/uploads/2019/12/ZELENI-TURIZAM-Dragan-Ranđelović.pps” width=”300px” height=”300px” viewer=”microsoft”]


Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC Kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju – SIDA sprovodi Program CSConnect – podrška organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine. Dalje..

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine rukovodstvo opštine Bor prihvatilo je inicijativu i organizovao je susret – sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite životne sredine da bi se međusobno informisali o aktivnostima u ovom području i potrebama i mogućnostima zajedničkog delovanja.

Detaljnije u izveštajima RTV Bor i portala Bor 030.

U sklopu implementacije CSConnect projekta kao I u okviru Ekoloških dana Bora, UG “Village” i Foto klub “Balkan internacional” u suorganizaciji sa Društvom mladih istraživača UG “Eko baština” I Foto klubom “202” iz Zaječara , od 25-29. maja 2018, organizovali treći međunarodni foto safari pod nazivom “Dobra i loša zemlja 2018”. Preko 30 renomiranih fotografa koji se ovekovečiti naše prirodne lepote ali i destruktivne posledice ljudskog delovanja na okolinu. Dalje..

Društvo mladih istraživača
prvi put organizovalo trodnevni  Eko kamp
novinara.

Učesnici eko kampa bili su
eminentni novinari iz udruženja „Eko vest“ iz Srbije i Vojvodine. Na trodnevnom
kampu učestvovalao je 20 novinara i peto člana delegacija centra za kulturu „Aco
Šopov“ iz Štipa- Republika Makedonija.

Tokom trodnevnog kampa učesnici
su imali prijem u opštini Bor. Više sastanaka sa lokalnim novinarima i organizacijama
civilnog društva. Dalje..