Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Polazne osnove za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici i pozvalo zainteresovanu javnost da dostavi predloge i sugestije u vezi sa uređivanjem oblasti koje će biti predmet izmena i dopuna zakona.

Društvo mladih istraživača Bor sa svojim partnerima je organizovalo konsultacije i Ministarstvu dostavilo predloge za dopunu Polaznih osnova za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici koje su proistekle iz konsultacija. (Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)

 

Poled na Serbia Zijin coper DOO Bor

Pogled na Serbia Zijin copper DOO Bor

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Na objavljene Polazne osnove Društvo mladih istraživača Bor, nakon konsultacija sa partnerima je uputilo Ministarstvu: Predloge za dopunu Polaznih osnova. (Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)

Spajanje dveju reka ispod rudnika.

Spajanje dveju reka ispod rudnika.

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo da je započeta izrada Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i objavilo: Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Polazne osnove – pdf)

Društvo mladih istraživača Bor je u ovoj fazi rasprave uputilo Ministarstvu rudarstva i energetike Predloge za dopunu Polaznih osnova za izradu Zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Prdloge DMI – pdf).

Da li rudarstvo može da bude ZELENO?

Naravno da može.

Pitali smo vas u jednoj anketi šta je ZELENO RUDARSTVO i evo šta ste odgovorili:

Šta je zeleno rudarstvo.

Šta je zeleno rudarstvo -odgovori iz ankete DMI Bor 2020.

 

A ovo vidimo u blizini rudnika nakon stotinak godina rudarenja:

Crveno jezero Bor

Crveno jezero Bor nakon stotinak godina rudarenje, DMI Bor 2020.

 

A šta kažu eksperti:

Osnovni cilj zelenog rudarstva je smanjenje uticaja i štete po životnu sredinu u toku celokupnog veka trajanja rudarskih aktivnosti – od geoloških istraživanja do prestanka i zatvaranja rudnika, kao i rehabilitacija, remedijacija i revitalizacija kako bi se ostavio zdrav ekosistem na prostorima nekadašnjeg rudarenja.

Detaljnije….

Ekspertiza ZELENO RUDARSTVO Pogledajte – preuzmite ekspertizu “Zeleno rudarstvo”, autori: Toplica Marjanović, Ljiljana Marković, PDF.

U proteklom periodu Društvo mladih istraživača Bor je pored rada na realizaciji zadataka iz projekata u kojima učestvuje, redovno učestvovalo i u javnim raspravama koje su u toku o važnim pitanjima i povodom donošenja značajnih dokumenata.
Objavljujemo jedan broj stavova, primedbi i predloga DMI koji su upućeni državnim organima i organima lokalne samouprave:

Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra od 24.11.2020. god. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 3.12.2020.god. (Preuzmite podneto mišljenje – PDF).

Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta pripremnih radova – zemljani radovi – iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapacitete topionice bakra u kompleksu ZiJin od 17.12.2020. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 25.12.2020.god. (Preuzmite podneto mišljenje – PDF).

Gradskoj skupštini Grada Bora upućeni su “Predlozi za unapređenje teksta nacrta Odluke o budžetu Grada Bora za 2021. godinu od strane grupe OCD (Društvo mladih istraživača, Pokret za novo doba, Građanska čitaonica Evropa i Grupa 55), upućeno 19.11.2020.god. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf).

O brojnim ostalim podnetim predlozima i mišljenjima detaljnije…

У периоду октобар – децембар 2020. спроведена је анкете грађана Бора о њиховим ставовима о појединим аспектима учешћа јавности у одлучивању о животној средини.


Планирано је да се највећи део анкете попуни путем интернета, а само мањи део непосредним контактом са грађанима ради обезбеђивања репрезентативности појединих обележја становништва, пре свега са села. То се показало као веома важна чињеница у време ограничења физичких контаката због епидемије ЦОРОНА вирусом. Предвиђено је било да се анкетира до 200 испитаника али су на крају обрађене укупно 152 исправно попуњене анкете.


Преузмите: 
Izveštaj o sprovedenoj anketi.

Организоване су две Фокус групе. Једна 22. октобра, а друга 15. и 16. децембра. 
Фокус групно истраживање је новија техника истраживања ставова која се заснива на дијалогу учесника и реализује према посебним принципима oве врсте истраживања.


Преузмите: 
Izveštaj o stavovima održanih Fokus grupa.

Detaljnije o rezultatima sprovedene ankete i radu Fokus grupa…

 

Društvo mladih istraživača je sa svojim stručnim saradnicima sačinilo niz predloga za unapređenje teksta Nacrta drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime.

U toku javnog uvida Nacrta drugog dvogodišnjeg nacionalnog ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime Društvo mladih istraživača iz Bora je, sa svojim stručnim sardnicima, pristupilo detaljnom izučavanju izveštaja i predlaganju izmena i dopuna.

 

Predložen je veći broj dopuna od kojih, smatramo, da su tri najznačajnije:

  1. Unapređenje energetske efikasnosti seoskih domaćinstava stimulisanjem korišćenja žetvenih ostataka za grejanje kuća i poljoprivrednih objekata,

  2. Iinstitucionalno jačanje lokalnih zajednica za implementaciju mera ublažavanja klimatskih promena,

  3. Razvoj i jačanje saradnje donosioca odluka i organizacija civilnog društva.

Mislimo da se ovim merama postiže mobilizacija društva za razumevanje i primenu mera ublažavanja posledica klimatskih promena.

Detaljnije…

Друштво младих истраживача је са експертима сачинило анализу квалитета ваздуха у Бору и докумената јавне политике локалне самоуправе о ваздуху.

Анализа ваздуха се односи на промене у последњих десет година до којих је дошло променом технолошких процеса топљења концентрата бакра и власничке структуре загађивача.

Анализа докумената јавне политике односи се на документа које су усвојили надлежни органи локалне заједнице и њихову примену у пракси.

Детаљније…