Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Društvo mladih istraživača je detaljno razmotrilo predlog Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda rudnika Cerovo i Jama u Boru.
U studiji su dati netačni podaci o lokaciji i udaljenosti postrojenja od osetljivih objekata (škole, obdaništa, pijaca itd) pa nije bilo moguće pravilno proceniti njegov uticaj na zagađenje vazduha na ovim lokacijama. Izabrana je tehnologija pri kojoj se izdvaja vodonik sulfid otrovan i eksplozivan gas koji će pogoršati stanje i onako zagađenog vazduha. Iz tih razloga smatramo da ne treba usvojiti ovu studiju o proceni uticaja odnosno naložiti investitoru da promeni tehnologiju prečišćavanja rudničkih voda, jer su u primeni nove membranske i biotehnologije svuda u svetu, a inspekciji da ne dozvoli rad postrojenja koje je izgrađeno bez studije o proceni uticaja.

DMI nije protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ali da pri tome ne dolazi do zagađenja vazduha i nepravilnog odlaganja otpada.

Pogledajte / preuzmite stavove i predloge DMI.

Društvo mladih istraživača Bor je 28.4.2021. godine, zajedno sa Građanskom čitaonicom Evropa, Udruženjem građana Vilaž, Pokretom za novo doba Bor i Udružanjem građana Grupa 55, na Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine podnelo 110 sugestija i primedbi i podnelo je 12. predloga i primedbi na Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana RS od 2021. do 2035.

Prema Izveštaju o obavljenom Javnom uvidu u Nacrt Prostornog plana RS od 2021. do 2035., (str 48-83) od podnetih 110 predloga i primedbi, prihvaćeno je 40 a delimično je prihvaćeno još 40, nije prihvaćeno 5 a za 25 sugestija/predloga se smatra da nisu predmet Nacrta Prostornog plana RS odnosno odnosno da nisu osnovane.

Prema Izveštaju o objavljenom Javnom uvidu u Izveštaja o Strateškoj proceni uticaja Prostornog plana RS od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu, (str 734-736) prihvaćeno je 7, delimično prihvaćeno 3 a nisu prihvaćene 2 primedbe odnosno sugestije.

Namena psrostora

Namena psrostora

Životna sredina

Životna sredina

Urbanizacija

Urbanizacija

 

Saobraćaj

Saobraćaj

Bolje je OdRživo

Tokom januara i februara 2022. godine, realzovane su značajne aktivnosti u okviru projekta “Bolje je OdRživo”

  • Predstavnicima Gradske uprave predata je Inicijativa za ugrađivanje određenih Ciljeva održivog razvoja (Agenda 2030) u dokumente javne politike Grada Bora u oblasti životne sredine koju je izradilo Društvo mladih istraživača na osnovu analize dosadašnjih dokumenata javne politike i prikupljenih mišljenja i stavova građana preko ankete, tribina, okruglih stolova i fokus grupa. Detaljnije…
  • Jedna od projektnih aktivnosti bila je kreiranje scenarija za radionice o održivom razvoju koje se mogu koristiti u školama u redovnoj nastavi, vannastavnim aktivnostima i za vršnjačku edukaciju. Detaljnije…
  • U okviru ovog projekta izrađena su tri efektna lifleta o ciljevimaa održivog razvoja (COR) i projektu Bolje je OdRživo. Detaljnije… 1, 2, 3.
  • U Gradskoj upravi Bor održan je 10. februara 2022. sastanak predstavnika DMI Bor, Gradske uprave Bor i učenika Tehničke škole i OŠ”Dušan Radović” Bor.
    Učenici Tehničke škole predstavili su svoje volonterske aktivnosti u okviru projekata “Eco challenge” i “Bolje je OdRživo” koji se odnose na istraživanje prioriteta održivog razvoja, edukaciju vršnjaka u svojoj školi i preko društvenih grupa, akcije sakupljanja otpada za reciklažu i ozelenjavanje, kao i edukaciju stanovništva grada. Detaljnije…

 

Učesnici projekta DMI Bolje je OdRživo 1

Image 1 of 5

U razgovoru sa predstavnicima Gradske uprave Bora.

 

Bolje je OdRživo.

Odvajkada se ovde kopa i topi ruda bakra.
Ljudi žive u rudniku, pored rudnika,
sa rudnicima – prilagođavajući se,
menjajući i sebe i tehnologije.
Bore i borine su stalno tu – opominju nas da čuvamo prirodu,
da živimo sa njom.
Da od prirode uzimamo manje nego
što njoj ostavljamo – da živimo zajedno.
Zajedno do čistog vazduha.

Pogledajte / preuzmite…

Borska reka...Zajedno do čistog vazduha...

Кључна начелна примедба је да Програм не обухвата проблематику рудничког отпада, ни у аналитичком делу ( у табели Табела 1.8. Количине отпада генерисане у Републици Србији 2020. године нема података о рудничком отпаду – са образложењем да ову евиденцију не води Агенција за животну средину, али води Министратво енергетике и рударства) ни у циљевима и мерама за решавање проблема управљања отпадом.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

 

Поред низа предложених мера промотивног, информативног и едукативног карактера потребно је разрадити и реалне мере институционалног јачања, посебно локалних самоуправа и одговарајућих државних органа, привредних асоцијација и др. као и мере обезбеђивања средстава за развој и подстицање циркуларне економије (например посебне кредитне линије, посебни фондови и сл.).

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

Искуство у досадашњој примени Закона указује на формални приступ обавештавања јавности, као и у омогућавању учешћа у јавном увиду – презентацијама и разматрању предлога и примедби заинтересоване јавности.
Оваква пракса се мора изменити између осталог и овим предлогом закона и јавност мора бити укључена у цео процес и имати утицај на донете одлуке.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

Nacrt Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu