Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Заједно до чистог ваздуха
Анкета о ставовима грађана о стању и активностима на заштити ваздуха у Бору

У оквиру ширег пројекта „Снажно зелено“ који реализује ОЦД Београдска отворена школа уз финасијску подршку ЕУ, спроведена је анкета за потребе локалног пројекта “Заједно до чистог ваздуха” који реализује Друштво младих истраживача Бор у сарадњи са Градом Бор.
Анкета о ставовима грађана о стању и активностима на заштити ваздуха у Бору спроведена је преко интернета и физичким попуњавањем током августа, септембра и октобра 2021. године.
Пројектом је било предвиђено да анкету попуни 300 испитаника али су грађани Бора показали значајно интересовање тако да је коначно попуњено 314 валидних анкета.

Анкета је садржала 12 питања на које се одговарало заокруживањем само једног одговора. Питања су била разврстана у три главне групе.
Прва група питања (5) је обухватила оцену стања квалитета ваздуха, изворе загађења ваздуха и њиховог утицаја на здравље, као и оцене односа надлежних органа према решавању проблема загађења ваздуха.
Друга група (2) питања односила се на информисаност грађана о стању квалитета ваздуха и животне средине, изворима инфомисања који се користе и посебно о коришћењу могућности информатичке технологије за праћење података о квалитету ваздуха.
Трећа, најбројнија група питања (5), односила се на решавање проблема загађеног ваздуха – ко треба да решава овај у борској средини веома изражен проблем (посебно какава би била улога и шта би требало да ради посебно тело у граду Бору – Тим за мониторинг
3 ваздуха), како се организовати у локалној заједници за његово решавање, да ли су грађани довољно укључени у решавање и како би требало да учествују у решавању проблема загађеног ваздуха.
На крају анкете је било могуће навести слободне коментаре и предлоге анкетираних.

Поједини резултати анкете су упоређивани са ставовима изнетим у сличним анкетама у којима су грађани Бора и околине учествовали 2002. и 2013. године (приликом израде локалног акционог плана – ЛЕАП) као и 2020. године (у оквиру пројекта Б-О-Р за заштиту животне средине).

Погледајте шта су грађани у овој анкети рекли / преузмите комплетан извештај.

Održiva poljoprivreda u ruralnim sredinama Borske okoline je jedna od važnih tema koja je retko u fokusu javnosti.

O ovoj temi se razgovaralo na tribinama u Borskim selima Brestovac, Zlot i Šarbanovac tokom novembra 2021. god.

Detaljnije…

Tribina je održana 14. decembra 2021. godine., a organizovana je u okviru projekta Ekosistem, a u Boru ga realizuju članice saveza Zelena lista Srbije: Društvo mladih istraživača, Udruženje građana “Village”-Pokret za razvoj Istočne Srbije i Građanska čitaonica „Evropa“.
Razgovaralo se o principima zelenog rudarstva, cirkularnoj ekonomiji i rudničkom otpadu koji svakako nosi rizike i potrebu monitoringa i blagovremenog saniranja ali i prilike i određene izazove za svaku lokalnu sredinu ali i zajednicu u celini.
O rudničkom otpadu u Boru i Majdanpeku sa potencijalom tehnogenih ležišta bakra i zlata, govorio je Prof. Dr Radoje Pantović (pogledajte/preuzmite prezentaciju), a o Principuma i praksi zelenog rudarstva kod nas i u svetu govorio je Toplica Marijanović, dip. ing. (pogledajte/preuzmite prezentaciju).
Mladen Dumitrašković, ing informatike je prisutne upoznao sa projektima digitalnog katastra rudničkog otpada u Srbiji i ukazao na neke izazove u tom pogledu (pogledajte/preuzmite prezentaciju), a o Cirkularnoj ekonomiji i rudničkom otpadu je u zaključnom izlaganju govorio Dragan Ranđelović, dipl. pol. (pogledajte/preuzmite prezentaciju).

 Detaljnije…

 

U Borskim selima: Brestovcu, Zlotu i Šarbanovcu su 15. i 16. novembra 2021. godine održane informativne tribine na kojima su učesnici upoznati sa pojmom „održivi razvoj“ – Agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja, sa najvećim fokusom na ciljeve održivog razvoja koji se tiču zaštite životne sredine, posebno na lokalnom nivou.

Posebno su prikazane prezentacije i razgovarano je o mogućnostima za energetsku efikasnost u ruralnim područjima, održivom  turizmu i održivoj poljoprivredi.

Detaljnije…

 

Караван науке Тимочки научни торнадо (ТНТ), траје и трајаће. Погледајте хронологију и припремите се на време да нам се придружите.

Објављена је брошура у којој две компетентне ауторке износе научна сазнања о најактуелнијим питањима квалитета ваздуха у Бору

Проф. др Снежана Шербула – БИОМОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Прим. др сци мед. Бранислава Матић Савићевић – УТИЦАЈ ПРИСУСТВА ОЛОВА И АРСЕНА У PM10 И PM2.5 ЧЕСТИЦАМА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ СА ОСВРТОМ НА РИЗИКЕ КОЈИМА СУ ИЗЛОЖЕНИ СТАНОВНИЦИ БОРА

Погледајте / преузмите брошуру.

Povodom Međunarodnog dana čistog vazduha, održana je u sredu 3. novembra 2021. u Medija centru Bor tribina o kvalitetu vazduha i uticaja olova i arsena na zdravlje.

Uvodničari na tribini su dr Snežana Šerbula, redovni profesor Tehničkog fakulteta Bor i prim. dr sci. med. Branislava Matić Savićević.

Биомониторинг квалитета ваздуха. –  др Снежана Шербула (погледајте/преузмите) 

Утицај присуства олова и арсена у PM10 и PM2.5 честицама на здравље људи са освртом на ризике којима су изложени становници Бора. – Прим. др сци. мед. Бранислава Матић Савићевић (погледајте / преузмите) 

Захваљујући помоћи експерта, објављујемо два лифлета.
Први је о утицају олова(Pb) из честица ПМ10 на здравље људи, дистрибуција олова унутар човековог организма, мере заштите и препоруке које се тичу исхране.

Погледајте / преузмите лифлет – утицај ОЛОВА

Други је о утицају арсена(As) из честица ПМ10 на здравље људи.

Погледајте / преузмите лифлет – утицај АРСЕНА