Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, 3. juna, održan je virtualni meeting, sastanak, sa prezentacijama i raspravom.

Za Bor, crnu ekološku tačku, je neophodno brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velikih rudarskih radova, a našoj zemlji brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija.

Ovome bi trebali značajnije da doprinesu pre svega građani i zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

U okviru globalnog projekta – Podrška građanskom aktivizmu u zajednici koji sprovode British Counsil i Trag fondacija a finansira  Vlada Ujedinjenog kraljevstva podržala je Projekat Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine Društva Mladih istraživača Bor.

Detaljnije…

 


 

 

Partnerstvo za održivi razvoj.

 

 

16.maj.2020. – 18h
ICTs for Sustainable Development Goals (film srpski)
Upoznajte Međunarodnu uniju za telekomunikacije (ITU)
Uvodno izlaganje – Partnerstvo za održivi razvoj

18.maj 2020 – 20h
Mladen Dumitrašković – Mrežne tehnologije.
Anita Demiri – 5G potreba ili hir?
Radionica – Organizacije civilnog društva i alati za pripremu, istraživanje i analizu podataka.

Detaljnije…

 Održana Tribina za učenike povodom obeležavanje svetskih dana šuma, voda i meteorologije, koja je u okviru programa Ekološki dani Bora 2020. bila planirana za 17. mart, odložena je zbog ograničenja okupljanja i prestanka rada škola zbog epidemije. 

Tribina je organizovana on line 13. maja 2020., po metodologiji organizovanja nastave u Tehničkoj školi Bor čiji su učenici učesnici tribine.

Detaljnije...

ANKETA Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine

U okviru šireg projekta “Podrška građanskom aktivizmu u zajednici” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija, Društvo mladih istraživača Bor realizuje projekat: BOR: Bolje Organizovani Resursi za zaštitu životne sredine.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je i ANKETA građana o njihovim ocenama i stavovima u vezi zaštite životne sredine.

Molimo vas da popunite ovu anketu kako bi doprineli pripremi, usvajanju i realizaciji ključnih dokumenata javne politike zaštite životne sredine u našoj lokalnoj zajednici i šire.

Anketu popunjavate zaokruživanjem samo jednog od ponuđenih odgovora.

Započnite popunjavanje ankete sa ovog linka: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTKpuOvGdOHaYhR3X6tBSRRQjTteU8ax5nZO9omB0-USocnA/viewform?usp=sf_link 

ili je popunjavajte neposredno ovde na sajtu: 

Svetski dan energetske efikasnosti obeležen je 5. marta 2020. tribinom građana u prostorijama Medija centra Bor. Uvodnu prezentaciju ispred organizatora tribine imali su Anita Demiri i mr Zvonko Damnjanović. Posebno je ukazano na značaj povezivanja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, a prikazani su i primeri podizanja energetske efikasnosti u zgradarstvu i javnim objektima. Ocenjeno je da je značajno što je grad Bor izdvojio 30 miliona dinara za podsticanje stambenih zgrada da povećaju energetsku efikasnost svojih objekata.

 

Detaljnije…

Zadnjih dana februara realizovan je seminar “Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine” u okviru nacionalnog projekta Podrška građanskom aktivizmu u lokalnoj zajednici. Organizator je Društvo mladih istraživača iz Bora, koje je i nosilac realzacije projekta u Boru, a partnerske organizacije civilnog društva su: Udruženje za razvoj sela Village, Udruženje za lokalni razvoj Grupa 55, Građanska čitaonica Evropa, Pokret za novo doba, Udruženje Alternativa, Dom omladine, Udruženje Ekoeast Bor, Udruženje Ekobaština, Fondacija Berko, Gipsy Soul i dr.

CILJ projekta u Boru je da se doprinese pokrenutim promenama ekološke politike grada Bora kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka, pre svega kroz jačanje kapaciteta i umrežavanje ekoloških organizacija civilnog društva. Ključna poruka ovog projekta je da je našem gradu Boru, kao poznatoj crnoj ekološkoj tački koja je istovremeno okružena zelenim prstenom, neophodno je brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine, ali i novih koji će se neminovno javljati,  u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, dok je istovremeno našoj državi u celini  neophodno brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija. Tome treba da doprinesu pre svega građani i ostale zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

Detaljnije…

Danas (28.2.202), je otpočeo seminar “Za Bolje Organizovane Resurse za životnu sredinu” kao podrška građanskom aktivizmu. Organizator je Društvo mladih istraživača iz Bora a partnerske organizacije civilnog društva su: Udruženje za razvoj sela Village, Udruženje za lokalni razvoj Grupa 55, Građanska čitaonica Evropa, Pokret za novo doba, Udruženje Alternativa, Dom omladine, udruženje Ekoeast Bor, Udruženje Čukaru Peki, Ekobaština, Fondacija Berko, Gipsy Soul i dr.

CILJ je doprineti pokrenutim promenama ekološke politike grada Bora kroz veće učešće građana u procesu donošenja odluka
Ekološke OCD iz Bora su uspostavile stalnu saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave pri donošenju odluka vezanih za ekološku politiku grada.

no images were found

Našem gradu, kao poznatoj crnoj ekološkoj tački neophodno je brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, a našoj državi brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija. Tome treba da doprinesu pre svega građani i ostale zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.
Projekat se realizuje u okviru globalnog projekta – Podrška građanskom aktivizmu u zajednici koji sprovode British Counsil i Trag fondacija a finansira Vlada Ujedinjenog kraljevstva.

Za Bolje Organizovane Resurse za zaštitu životne sredine

Našem gradu, kao poznatoj crnoj ekološkoj tački neophodno je brže rešavanje nasleđenih problema zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, a našoj državi brže rešavanje ekoloških problema u procesu evropskih integracija. Tome treba da doprinesu pre svega građani i ostale zainteresovane strane kroz učešće u procesu donošenja odluka.

Društvo mladih istraživača Bor sa svojim partnerima želi da doprinese sagledavanju, definisanju i unošenju novih prioriteta i standarda ekološke politike u lokalna ekološka dokumenta grada Bora čije revidiranje treba da otpočne kako bi se brže rešavali nasleđeni problemi zagađenja životne sredine u uslovima prisustva velike svetske rudarske kompanije ZiJin, kao i da doprinese javnim raspravama o dokumentima ekološke politike na nacionalnom nivou u procesu evropskih integracija. Do ovih prioritete treba doći iz anketa i tribina sa građanima, iz analiza stanja životne sredine i postojećih dokumenata, novih izmena i dopuna nacionalnih dokumenata, a zagovaranje za realizaciju ovih prioriteta bi bilo vršeno preko učešća u izradi i realizaciji revidiranih dokumenata, preko proširene mreže ekoloških OCD i drugih institucija, što zahteva o njihovo osposobljavanje preko obuke, izrade zajedničke platforme, kroz pojačano informisanje preko društvenih mreža i internet sajta.

  Detaljnije…