Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva


Pregled aktivnosti na realizaciji projekta: 

Bolje je OdRživo”

Rezultati ankete o održivom razvoju

Stavovi o primeni koncepta održivog razvoja u lokalnoj sredini i opredeljenost građana za implementaciju ciljeva održivog razvoja u dokumenta javne politike Građana Bora su bili predmet istraživanja anketom koja je u okviru projekta realizovana.
Stavljamo na uvid javnosti rezultate i stavove koje su građani iskazali prilikom anketiranja.

Pogledajte / preuzmite Izveštaj.

GIZ Izveštaj o rezultatima ankete o primeni COR

 


Tribine o održivoj poljoprivredi

Održiva poljoprivreda u ruralnim sredinama Borske okoline je jedna od važnih tema koja je retko u fokusu javnosti.

Tema o kojoj se na tribinama u Borskim selima Brestovac, Zlot i Šarbanovac tokom novembra 2021. god. razgovaralo i za koju je bilo dosta interesovanja, a za koju su prisutni isticali da nisu dovoljno informisani i da im nedostaju informacije i savetodavna podrška, bila je tema o Održivoj poljoprivredi i ciljevima održivog razvoja.

Objavljujemo najvažnije stavove na temu Ciljeva održivog razvoja poljoprivrede u ruralnim područjima borske opštine.

Detaljnije…


Tribine o održivom razvoju u Brestovcu, Zlotu i Šarbanovcu

U Borskim selima: Brestovcu, Zlotu i Šarbanovcu su 15. i 16. novembra 2021. godine održane informativne tribine na kojima su učesnici upoznati sa pojmom „Održivi razvoj“ – Agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja, sa najvećim fokusom na ciljeve održivog razvoja koji se tiču zaštite životne sredine, posebno na lokalnom nivou.

Posebno su prikazane prezentacije i razgovarano je o mogućnostima za energetsku efikasnost u ruralnim područjima, održivom  turizmu i održivoj poljoprivredi.

Detaljnije…


Edukativni izlet na Stol

U okviru projekta DMI Bor  “Bolje je Održivo” u nedelju 3. oktobra 2021. realizovana je prva u nizu edukativnih aktivnosti za decu uzrasta 12 do 19 godina. Učenici Tehničke škole, OŠ”Stanoje Miljković”, “3.oktobar” i “Dušan Radović”, njih 40, boravili su na planini Stol. Decu smo na terenu upoznali sa ciljevima i aktivnostima u okviru projekta, konceptom održivog razvoja, prirodnim bogatstvom područja i mogućnošću njihovog održivog korišćenja. Saznali su zašto je Stol jedno od međunarodno značajnih područja za ptice i dnevne leptire (IPA i IBA područje), o šumskim ekosistemima i planinskim livadama, geologiji i geomorfologiji terena. Voditelji izleta, Dejana Boranović Marinković i Aleksandar Bogosavljević, razgovarali su sa decom o mogućnostima za održivi turizam koje pruža okolina Bora. Jedna grupa dece, ona izdržljivija, popela se do vrha odakle su mogli da uoče „crnu ekološku tačku“ odnosno grad Bor sa rudarsko- metalurškim kompleksom, odlagališta raskrivke i flotacijska jalovišta, ali i „zeleni prsten“ oko Bora- Gornjanski karst na kome smo se nalazili i Malinik i Dubašnicu sa druge strane. Deca su fotografisala i snimala video zapise koji će im biti potrebni u narednim projektnim aktivnostima.

Ovo je još jedna od aktivnosti projekta koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a finansira GIZ- Nemačka kancelarija za međunarodnu saradnju.


Brošura Agenda 2030

Agenda 2030 je svojevrstan vodič za život u skladu sa prirodom i potrebama budućih generacija.

Srbija se obavezala da svoje politike uskladi sa ciljevima održivog razvoja, tako što ih treba uneti u nacionalni i lokalne programe razvoja.

Pogledajte/preuzmite brošuru Agenda 2030:

Brošura GIZ

 


Održana prva informativna tribina pod nazivom  Agenda 2030 i Ciljevi održivog razvoja – učešće građana u implementaciji Ciljeva održivog razvoja na lokalnom nivou

 

U prostoru IT centra u OŠ”Branko Radičević” u Boru 24. septembra održana je prva informativna tribina za građane o Agendi 2030 i Ciljevima održivog razvoja. Koordinator projekta, Nataša Ranđelović, predstavila je partnere, ciljeve i predstojeće projektne aktivnosti. Moderator tribine, Ana Jovanovski, član Doma omladine Bor, upoznala je prisutne sa konceptom održivog razvoja, značajem Agende 2030 i sa 17 ciljeva održivog razvoja. Potom je fokus bio na ciljevima koji se odnose na zaštitu životne sredine i vođena je diskusija sa posetiocima o tome koji su ciljevi i potciljevi priroritetni za našu lokalnu sredinu. Prisutni članovi Doma omladine bili su visoko motivisani za razgovor o ovim temama i iskazali potrebu za većom edukacijom mladih ljudi o trenutnom stanju razvoja lokalne sredine i mogućnostima da kao pojedinci i kao organizacija utiču na održivi razvoj grada. Na tribini su predstavljena i iskustva Opštine Raška na realizaciji Ciljeva održivog razvoja, kao i grantovi za mlade Mladih istraživača Srbije, pogotovu oni koji se odnose na zaštitu životne sredine, a u okviru kojih mladi mogu da konkurišu sa svojim projektima na lokalnom nivou dajući time svoj doprinos održivom razvoju lokalne zajednice.

GIZTribina24092021-8370a

Image 19 of 19


Vaše mišljenje nam je veoma bitno, zato vas molimo, kliknite na ovaj link i započnite popunjavanje ankete: 

Link za popunjavanje ankete.

Ili odgovarajte na pitanja iz ankete neposredno ovde na sajtu: 

 

Hvala,

rezulate ankete objavićemo na ovom sajtu.