Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Uncategorized

Odvajkada se ovde kopa i topi ruda bakra.
Ljudi žive u rudniku, pored rudnika,
sa rudnicima – prilagođavajući se,
menjajući i sebe i tehnologije.
Bore i borine su stalno tu – opominju nas da čuvamo prirodu,
da živimo sa njom.
Da od prirode uzimamo manje nego
što njoj ostavljamo – da živimo zajedno.
Zajedno do čistog vazduha.

Pogledajte / preuzmite…

Borska reka...Zajedno do čistog vazduha...

Кључна начелна примедба је да Програм не обухвата проблематику рудничког отпада, ни у аналитичком делу ( у табели Табела 1.8. Количине отпада генерисане у Републици Србији 2020. године нема података о рудничком отпаду – са образложењем да ову евиденцију не води Агенција за животну средину, али води Министратво енергетике и рударства) ни у циљевима и мерама за решавање проблема управљања отпадом.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

 

Поред низа предложених мера промотивног, информативног и едукативног карактера потребно је разрадити и реалне мере институционалног јачања, посебно локалних самоуправа и одговарајућих државних органа, привредних асоцијација и др. као и мере обезбеђивања средстава за развој и подстицање циркуларне економије (например посебне кредитне линије, посебни фондови и сл.).

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

Искуство у досадашњој примени Закона указује на формални приступ обавештавања јавности, као и у омогућавању учешћа у јавном увиду – презентацијама и разматрању предлога и примедби заинтересоване јавности.
Оваква пракса се мора изменити између осталог и овим предлогом закона и јавност мора бити укључена у цео процес и имати утицај на донете одлуке.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

Nacrt Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

Стратешка процена утицаја, у досадашњој пракси у Србији, била је само формални документ, који је формално био доступан јавности, без правог информисања и учешћа јавности у поступку његовог прихватања и без икакве контроле њене имплементације.
Мере које су њоме предвиђене су најчешће формалне, преписане из једне у другу процену. Хијерархијски нижи документи само преузимају такве одредбе што их чини још формалнијим.

Погледајте / преузмите предлоге и примедбе ДМИ.

Нацрт Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину

Koncept održivog razvoja je nastao kao posledica poremećene ravnoteže između raspoložive količine prirodnih resursa i potrebe čovečanstva za njima. Ovaj koncept podrazumeva zadovoljavanje potreba i sadašnjih i budućih generacija uz smanjenje potrošnje prirodnih resursa i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, a sadrži i socijalnu (ravnopravnost za sve) i ekonomsku komponentu (smanjenje siromaštva).

Pitali smo i saznali stavove građana o primeni koncepta održivog razvoja u lokalnoj sredini i opredeljenost građana za implementaciju ciljeva održivog razvoja u dokumenta javne politike Grada Bora.

Pogledajte / preuzmite rezultate ankete.

Rezultati ankete