Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Због сумње да је дошло до загађења које може нарушити здравље људи и/или животну средину, Друштво младих истраживача из Бора је упутило Министарству животне средине захтев за наменским мерењем нивоа загађујућих материја у ваздуху у агломерацији Бор.
Захтев с односи на потребу мерења концентрација: сумпордиоксида, суспендованих честица (ПМ10, ПМ2,5), арсена, олова, кадмијума, живе и антимона.

Панорама Бора 2020.

Детаљније… 

Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine a u okviru tradicionalnih Ekolških dana Bora, 26. januara 2021. putem onlajn platforme održana je Tribina “Zašto je štetno!?”  na tribini su razmatrana pitanja i problem otpada u borskoj opštini.

O uzrocima, trenutnom stanju i posledicama kao i mogućim narednim koracima na sanaciji industrijskog, komunalnog i ruralnog otpada na tribini detaljnije su govorili: Toplica Marjanović, Nikola Stojković i Vukosav Antonijević.

Obzirom na brojna pitanja koja su prisutni postavljali stekao se utisak da je tema itekako aktuelna, ali da još uvek nisu dati svi odgovori niti je pokrenuto dovoljno akcija na sanaciji brojnih problema sa industrijskim, komunalnim i ruralnim otpadom u Borskoj opštini. 

Detaljnije o tribini …

Tribina "Zašto je štetno"

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Polazne osnove za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici i pozvalo zainteresovanu javnost da dostavi predloge i sugestije u vezi sa uređivanjem oblasti koje će biti predmet izmena i dopuna zakona.

Društvo mladih istraživača Bor sa svojim partnerima je organizovalo konsultacije i Ministarstvu dostavilo predloge za dopunu Polaznih osnova za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici koje su proistekle iz konsultacija. (Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)

 

Poled na Serbia Zijin coper DOO Bor

Pogled na Serbia Zijin copper DOO Bor

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Na objavljene Polazne osnove Društvo mladih istraživača Bor, nakon konsultacija sa partnerima je uputilo Ministarstvu: Predloge za dopunu Polaznih osnova. (Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)

Spajanje dveju reka ispod rudnika.

Spajanje dveju reka ispod rudnika.

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo da je započeta izrada Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i objavilo: Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Polazne osnove – pdf)

Društvo mladih istraživača Bor je u ovoj fazi rasprave uputilo Ministarstvu rudarstva i energetike Predloge za dopunu Polaznih osnova za izradu Zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Prdloge DMI – pdf).

Da li rudarstvo može da bude ZELENO?

Naravno da može.

Pitali smo vas u jednoj anketi šta je ZELENO RUDARSTVO i evo šta ste odgovorili:

Šta je zeleno rudarstvo.

Šta je zeleno rudarstvo -odgovori iz ankete DMI Bor 2020.

 

A ovo vidimo u blizini rudnika nakon stotinak godina rudarenja:

Crveno jezero Bor

Crveno jezero Bor nakon stotinak godina rudarenje, DMI Bor 2020.

 

A šta kažu eksperti:

Osnovni cilj zelenog rudarstva je smanjenje uticaja i štete po životnu sredinu u toku celokupnog veka trajanja rudarskih aktivnosti – od geoloških istraživanja do prestanka i zatvaranja rudnika, kao i rehabilitacija, remedijacija i revitalizacija kako bi se ostavio zdrav ekosistem na prostorima nekadašnjeg rudarenja.

Detaljnije….

Ekspertiza ZELENO RUDARSTVO Pogledajte – preuzmite ekspertizu “Zeleno rudarstvo”, autori: Toplica Marjanović, Ljiljana Marković, PDF.

U proteklom periodu Društvo mladih istraživača Bor je pored rada na realizaciji zadataka iz projekata u kojima učestvuje, redovno učestvovalo i u javnim raspravama koje su u toku o važnim pitanjima i povodom donošenja značajnih dokumenata.
Objavljujemo jedan broj stavova, primedbi i predloga DMI koji su upućeni državnim organima i organima lokalne samouprave:

Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra od 24.11.2020. god. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 3.12.2020.god. (Preuzmite podneto mišljenje – PDF).

Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta pripremnih radova – zemljani radovi – iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapacitete topionice bakra u kompleksu ZiJin od 17.12.2020. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 25.12.2020.god. (Preuzmite podneto mišljenje – PDF).

Gradskoj skupštini Grada Bora upućeni su “Predlozi za unapređenje teksta nacrta Odluke o budžetu Grada Bora za 2021. godinu od strane grupe OCD (Društvo mladih istraživača, Pokret za novo doba, Građanska čitaonica Evropa i Grupa 55), upućeno 19.11.2020.god. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf).

O brojnim ostalim podnetim predlozima i mišljenjima detaljnije…

У периоду октобар – децембар 2020. спроведена је анкете грађана Бора о њиховим ставовима о појединим аспектима учешћа јавности у одлучивању о животној средини.


Планирано је да се највећи део анкете попуни путем интернета, а само мањи део непосредним контактом са грађанима ради обезбеђивања репрезентативности појединих обележја становништва, пре свега са села. То се показало као веома важна чињеница у време ограничења физичких контаката због епидемије ЦОРОНА вирусом. Предвиђено је било да се анкетира до 200 испитаника али су на крају обрађене укупно 152 исправно попуњене анкете.


Преузмите: 
Izveštaj o sprovedenoj anketi.

Организоване су две Фокус групе. Једна 22. октобра, а друга 15. и 16. децембра. 
Фокус групно истраживање је новија техника истраживања ставова која се заснива на дијалогу учесника и реализује према посебним принципима oве врсте истраживања.


Преузмите: 
Izveštaj o stavovima održanih Fokus grupa.

Detaljnije o rezultatima sprovedene ankete i radu Fokus grupa…