Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

U februarskom broju Eko list, časopisu za ekologiju, zaštitu životne sredine i održivi razvoj objavljen je prilog Dr Dragane Ranđelović, saradnika DMI Bor na temu: Zemljište resurs naš nasušni.

U tekstu se prenose delovi izlaganja autorke učenicima osnovnih škola u Boru o degradaciji zemljišta rudarskim aktivnostima i mogućnostima remedijacije zagaćenih područja. (Pogledajte/Preuzmite članak)

Друштво младих истраживача Бор је поводом обележавања светских дана шума(21.3.), воде(22.3.) и метеорологије(23.3.), 23. марта 2021. год у оквиру пројекта: “Политика и пракса у заштити ваздуха” организовало онлајн трибину на којој су запажена излагања имали: Проф др Велизар Станковић и Огњан Пантић

Погледајте / преузмите презентацију:

Проф др Велизар Станковић – “Добијање зелене енергије из биомасе акватичних биљака”

Погледајте / преузмите презентацију:

Огњан Пантић – Законодавство у области заштите ваздуха – од европског ка регионалном и локалном нивоу.

Модератор трибине је био Топлица Марјановић.

Детаљније… 

У трећем броју Билтена ЕКО БОР

објављени су подаци о концентрацијама Сумпордиоксида, Арсена, Олова и Кадмијума током 2020. године, као и подаци о меренјима концентрација Сумпордиоксида, и ПМ10 током јануара 2021. године на мерним местима у Бору.

Bilten-3

Погледајте / преузмите Билтен ЕКО БОР бр. 3.

 

 

Локална политика и пракса заштите ваздуха и укључивање јавности у процес доношења одлука је тема дводневног онлајн семинара за представнике ОЦД, који је организован у оквиру пројекта Политика и пракса заштите ваздуха. Модератор је био Топлица Марјановић.

Toplica Marjanovic

Toplica Marjanović

Првог дана семинара (23.2.2021.) обрађене су теме:

Документи јавне политике о квалитету ваздуха (Драган Ранђеловић)

Друштвене мреже као извор информација о квалитету ваздуха (Младен Думитрашковић) и

Процедуре учешча јавности у процес доношења одлука (Топлица Марјановић).

Другог дана семинара (25.2.2021.) разматране су теме:

Биомониторинг квалитета ваздуха (Проф.Др Снежана Шербула) и

Утицај квалитета ваздуха на здравље људи и мере заштите (Прим.др.сц.мед. Бранислава Матић Савићевић).

– Препоруке у случају акутне изложености одређеним концентрацијама сумпор-диоксида (Прим.др.сц.мед. Бранислава Матић Савићевић).

Детаљније…

 

Društvo mladih istraživača je kod Ministarstva zaštite životne sredine pokrenulo Inicijativu za izradu Procene uticaja na životnu sredinu rudarskih objekata koji se grade za potrebe ventilacije rudnika Jama u Boru.

Počela je izgradnja ventilacionog okna u mesnoj zajdnici “Sever” neposredno pored stambenog naselja, dečjeg igrališta i bolnice. Prema pisanju medija planira se izgradnja četiri takva objekta u gradu i prigradskom naselju Brezonik.

Prostornim i urbanističkim planovima Grada Bora nije predviđena izgradnja rudarskih objekata na ovim prostorima već je  ovaj prostor predviđen za stanovanje.

Detaljnije…

 

Društvo mladih istraživača iz Bora je sa svojim saradnicima sačinilo predlog za izmenu i dopunu nacrta Zakona o rudarstvu.

Konstatovano je da predloženi nacrt zakona prepoznaje interes investitora i države a ne i lokalne zajednice i stanovništva koje živi na lokaciji ili je izloženo uticaju rudnika.

Predlog je da se zakonom utvrdi obaveza nadoknade štete lokalnim zajednicama zbog uništavanja ili oštećenja komunalne infrastrukture: puteva, vodovoda, knalizacije, niskonaponske razvodne mrže, telekomunikacione mreže i sistema, javnih objekata i dr….. Predloženo je da se zakonom reguliše obaveza nadoknade štete lokalnom stanovništvu zbog uništavanja, oštećenja i ugrožavanja materijalnih dobara (a ne samo zauzimanja zemljišta), onemogćavanja bavljenja tradicionalnim privrednim delatnostim ili umanjenja prihoda i povećanja troškova života kao i nematerijalne štete zbog opasnosti i/ili ugrožavanja zdravlja i narušavanja kvaliteta života.

Predlozi se odnose i na stvaranje zakonskih uslova i obaveza za primenu uredbe o upravljanju rudarskim otpadom koja je doneta još sredinom 2017. godine, koja je u primeni od 1. januara 2020 godine. Nije nam poznato da se po njoj postupa jer nije objavljen ni jedan javni uvid niti dokument o kategorizaciji i klasifikaciji rudarskog otpada i deponijma koje postoje ili se otvaraju nove, što je obaveza po uredbi.

Predlozi se odnose i na sanaciju, rekultivaciju, postojećih napuštenih rudarskih objekata i deponija i, posebno, za hitnu sanaciju rekultivaciju, remedijaciju i privođenja predhodnoj nameni ugroženog, degradiranog i uništenog zemljišta i čišćenju korita reka i priobalja od nanetog rudarskog otpada i vraćanja života u njima.

Posebna pažnja je posvećena predlozima koji se odnose na pristup informacijama od javnog značaja vezanih za rudarske aktivnosti, informisanja javnosti i uključivanja u donošenju odluka.

Ovim predlozima bi se stvorili uslovi za ostvarenje proklamovanih ciljeva donošenja ovog zakona: zaštita životne sredine i održivi razvoj lokalne zajednice.

Detaljnije o ovim i drugim predlozima DMI iz javnih rasprava…

Pogledajte – preuzmite Primedbe i predloge DMI Bor na Nacrt Zakona o rudarstvu – pdf.

Društvo mladih istraživača je sa svojim saradnicima sačinilo predlog za izmenu i dopunu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i predlaže zabranu izgradnje derivacionih mini hidroelektrana na celoj teritoriji Republike Srbije.
Predloženo je da se dopune odredbe o ciljevima zakona osnovnim ciljem ublaževenje klimatskih promena. Suština predloga je da javnost bude infomisana i uključene u sve procese donošenja odluka o strateškim dokumentima, planovima i programima kojima se predviđaju mere i aktivnosti radi ispunjavanja ciljeva ovog zakona kao i u postupku donošenja odluka o sistemima podsticaja, budžeta i raspodeli podsticaja.
Pored poljoprivrednpog i otpada iz šumarstva kao važnu biomasu za dobijanje energije treba uvrstiti i akvatičnu biomasu koja nastaje čišćenjem reka i akumulacija.

(Pogledajte i preuzmite Predloge DMI o Nacrtu Zakona o OIE – pdf)

 

Fotografije mini hidroelektrane u sušnom periodu i periodu visokih voda:

 

(Pogledajte i ostale predloge DMI iz javnih rasprava)

 

 

Због сумње да је дошло до загађења које може нарушити здравље људи и/или животну средину, Друштво младих истраживача из Бора је упутило Министарству животне средине захтев за наменским мерењем нивоа загађујућих материја у ваздуху у агломерацији Бор.
Захтев с односи на потребу мерења концентрација: сумпордиоксида, суспендованих честица (ПМ10, ПМ2,5), арсена, олова, кадмијума, живе и антимона.

Панорама Бора 2020.

Детаљније…