Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Društvo mladih istraživača je sa svojim stručnim saradnicima sačinilo niz predloga za unapređenje teksta Nacrta drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime.

U toku javnog uvida Nacrta drugog dvogodišnjeg nacionalnog ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime Društvo mladih istraživača iz Bora je, sa svojim stručnim sardnicima, pristupilo detaljnom izučavanju izveštaja i predlaganju izmena i dopuna.

 

Predložen je veći broj dopuna od kojih, smatramo, da su tri najznačajnije:

  1. Unapređenje energetske efikasnosti seoskih domaćinstava stimulisanjem korišćenja žetvenih ostataka za grejanje kuća i poljoprivrednih objekata,

  2. Iinstitucionalno jačanje lokalnih zajednica za implementaciju mera ublažavanja klimatskih promena,

  3. Razvoj i jačanje saradnje donosioca odluka i organizacija civilnog društva.

Mislimo da se ovim merama postiže mobilizacija društva za razumevanje i primenu mera ublažavanja posledica klimatskih promena.

Detaljnije…

Друштво младих истраживача је са експертима сачинило анализу квалитета ваздуха у Бору и докумената јавне политике локалне самоуправе о ваздуху.

Анализа ваздуха се односи на промене у последњих десет година до којих је дошло променом технолошких процеса топљења концентрата бакра и власничке структуре загађивача.

Анализа докумената јавне политике односи се на документа које су усвојили надлежни органи локалне заједнице и њихову примену у пракси.

Детаљније…

Društvo Mladih Iistraživača Bor nastavlja sa izradom analiza o značajnim pitanjima životne sredine započete ranijim projektima i u okviru ovog projekta o bolje organizovanim resursima za odlučivanje o životnoj sredine. 


Objavljene analize: 


Klimatske promene – dr Dragana Ranđelović, dipl. inž.

Kapaciteti javnosti za odlučivanje u životnoj sredini – učešće javnosti u odlučivanju o životnoj sredini grada Bora – Liljana Marković Luković, dipl ing.

Analiza ekološke svesti i informisanosti o životnoj sredini u Boru – Nataša Ranđelović, prof.

 

Održana je nacionalna konferencija o vladavini prava i vezi sa ostalim sadržajima pregovaračke pozicije koju je organizovao Nacionali konvent za pristupanje EU čija je članica i Društvo mladih istraživača Bor.

Linkovi:

https://www.eukonvent.org/radne-grupe-new/zivotna-sredina

https://www.eukonvent.org/analize-i-istrazivanja

https://www.eukonvent.org/knjiga-preporuka

https://www.eukonvent.org/poglavlja/zivotna-sredina-i-klimatske-promene

 

 

Корисно је да знамо како да се понашамо и сачувамо своје здравље и здравље најдражих.

Ако осетите да је ваздух у граду знатно загађен сумпордиоксидом из индустријских објеката, урадите следеће:

Прво, проверите трПрепорукеенутне податке о висини загађења на сајту Агенције за заштиту животне средине која редовно, на сваки сат, објављује податке са мерних станица у Граду:

Друго, понашајте се у складу са Препорукама експерата за поступаље грађана Бор у случају високих концентрација сумпордиоксида у ваздуху, тачније примените их у вашем је интересу:

 

Препоруке експерата за поступање грађана Бор у случају високих концентрација сумпордиоксида

Детаљније…

 

Ovogodišnji, deveti već tradicionalni Karavan nauke „Timočki naučni tornado TNT-2020” pratite onlajn 11. novembra 2020 od 10:00 sati, preko Fejsbuka, Instagrama, Tvitera ili YouTube kanala, a deo snimljenog materijala biće emitovan i na programu Regionalne TV Bor.

U snimanju prezentacija i ekperimenata učestvovalo je 180 učenika borskih osnovnih i srednjih škola i 50 mentora.

Detaljnije…

 

Поводом обележавања Дана чистог ваздуха а у оквиру Пројекта Јавне политике и пракса у заштити ваздуха Одржана је Трибина Друштва младих истраживача 3. новембра 2020. у просторијама Медија центра.

О пројекту Политика и пракса у заштити ваздуха говорио је Топлица Марјановић испред Друштва младих истраживача.

О квалитету ваздуха у Бору и мерењима у периоду 2016-2020 године говорио је: Др Виша Тасић, Научни саветник у Институту за рударство и металургију Бор.

Бранислав Живановић је презентирао Анализу докумената јавне политике о заштити ваздуха.

 

У расправи која је потом следила, а у којој је учествовало више присутних, као и на основу детаљних резултата вишегодишњих мерења и сагледавања докумената јавне политике о 

заштити ваздуха предложено је да се предузму адекватне мере на националном, локалном нивоу али и на нивоу привредних предузећа.

Ови предлози ће бити доступни  и јавности и надлежним органима Рпублике Србије, Града Бора и привредним предузећима на која се односе.

   Детаљније…

U okviru projekta “Bolje Organizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini“, koji uz podršku 

Ministarstva za životnu sredinu Srbije realizuje Društvo mladih istraživača Bor, u četvrtak 22. oktobra 2020. organizovana je u Medija centru Bor fokus grupa sa predstavnicima Monitoring tima za zaštitu vazduha grada Bora i ekoloških udruženja građana.
Na fokus grupi se razgovaralo o realizaciji prava građana na infomisanje i učešće u odlučivanju o životnoj sredini, o prednostima i manama novih kanala informisanja kao što su društvene mreže, o tome kako motivisati građane da učestvuju u javnim raspravama, kao i o tome kakva bi trebalo da bude uloga lokalne samouprave i zainteresovanih ekoloških nevladinih organizacija.

Detaljnije…

 

Monitoring tim za kvalitet vazduha Grada Bora na sastanku 22. oktobra 2020. god., razmatrao je 

Izveštaj o rezultatima monitoringa vazduha u septembru u Aglomeraciji Bor i tim povodom konstatovao da su stalno bila prisutna prekoračenja koncentracija sumpordioksida, lebdeće prašine, arsena i kadmijuma u prvoj polovini meseca, a da se zaustavljanjem rada metalurško-hemijskih pogona postepeno poboljšavao kvalitet vazduha. 

Na predlog Društva mladih istraživača, usvojeni su zaključci:

Uputiti zahtev SerbiaZiJinBorcopper.doo da u skladu sa članom 58, stav 1, tačka 1 Zakona o zaštiti vazduha dostavi informaciju o emisijama otpadnih gasova, razlozima povećane emisije, preduzetim merama sanacije i rekonstrukcije, i drugim preduzetim merama za smanjenje emisije, ciljevima i očekivanim efektima, indikatorima praćenja postignutin efekta.

Uputiti zahtev nadležnoj institucij da u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama od javnog znčaja dostavi podatke o postavljenim saobraćajnim znacima na gradskim saobraćajnicama po kojima je odlukom Skupštine opštine (grada) zabranjen tertni saobračaj i prevoz opasnih materija,

Uputiti zahtev MUP-u Bor da dostavi informaciju o kontroli tertnog saobraćaj i prevoza opasnih materija ulicama kojima je to zabranjeno i preduzetim merama protiv prekršioca odluke Skupštine opštine (grada).

  O održanom sastanku i zaključcima izvestila je i Koalicija27. 

Koaliciju 27 su osnovale organizacije civilnog društva 2014. godine sa ciljem da prate i doprinose procesu usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske Unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju EU).

Koalicija 27 zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom Unijom i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana.