Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Saradnja ekoloških NVO i lokalne samouprave dobra, još je mnogo zadataka na kojima će se zajedno raditi

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine rukovodstvo opštine Bor prihvatilo je inicijativu i organizovao je susret – sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite životne sredine da bi se međusobno informisali o aktivnostima u ovom području i potrebama i mogućnostima zajedničkog delovanja.

>>>…

CSOnnect

Program institucionalnog jačanja ekoloških organizacija civlinog društva
31. oktobar 2016 – 31. oktobar 2017, Bor

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu
Evropu – REC Kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske međunarodne
agencije za razvoj i saradnju – SIDA sprovodi Program CSOnnect –
podrška organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine.

Cilj programa CSOnnect je instucionalno jačanje organizacija
civilnog društva koje treba da preuzmu važnu ulogu u ključnim pitanjima vezanim
za životnu sredinu u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom (poglavlje 27) kako
bi pružile svoj doprinos usklađivanju uslovima za pristupanje i ostvarile
dijalog sa svim društvenim činiocima koji učestvuju u ovom poduhvatu.

Za Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti
životne sredine (CSOnnect) u prvoj godini sprovođenja od 31.10.2016. do 31.10.2017.
godine izabrano je 11 vodećih organizacija u Srbiji sa 56 partnera. U drugoj
godini sprovođenje programa od 1.03. do 31.12.2018. nastavilo je takođe 11
konzorcijuma sa 66 organizacija.

Jedna od njih je i Društvo mladih istraživača Bor, sa tri partnera
– Građanskom čitaonicom “Evropa”, Udruženjem Village i Udruženjem
Grupa 55. Područje delovanja pretežno je usmereno na Bor kao “crnu
ekološku tačku” i posebno ugroženu životnu sredinu, kao i posebno  na saradnju sa partnerima iz CSOnnect
programa u istočnoj Srbiji – Timočkim omladinskim centrom iz Zaječara i
Timočkim klubom iz Knjaževca, kao i savezom OCD Zelena lista Srbije čije je DMI
aktivna članica. Društvo mladih istraživača i partneri ispuniće program
CSOnnect preko posebnog Akcionog plana, kao i posebnog plana javnog
zagovaranja..

O projektu CSOnnect videti više na: www.csonnect.rs , o preduzetim radnjama i aktivnostima u Boru, pratite fejsbuk stranicu DMI  i  fejsbuk grupu CSOnnect .

>>>…

Aktivnosti

Okrugli sto “Učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini”

U okviru programa 14. Majske konferencije o strategijskom menadžmentu (IMCSM18), u hotelu “Jezero” na Borskom jezeru, Tehnički fakultet u Boru, Odsek za menadžment i Društvo mladih istraživača, organizovali su okrugli sto “Učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini”. 

 

Cilјevi okruglog stola su bili: upoznavanje stručne javnosti sa mogućnostima učešća u donošenju odluka o strategijama, planovima, programima i projektima koji utiču na životnu sredinu i prenošenje iskustva Društva mladih istraživača o svom dosadašnjem angažovanju u ovoj oblasti. 

>>>…

Aktivnosti

Eko kamp novinara – 25-27. maj 2018

 

Društvo mladih istraživača u suorganizaciji sa udruženjem građana “Village” prvi put organizovali trodnevni Eko kamp novinara.

 

Učesnici eko kampa bili su eminentni novinari iz udruženja „Eko vest“ iz Srbije i Vojvodine. Na trodnevnom kampu učestvovalao je 20 novinara i peto člana delegacija centra za kulturu „Aco Šopov“ iz Štipa- Republika Makedonija.

 

Tokom trodnevnog kampa učesnici su imali prijem u opštini Bor. Više sastanaka sa lokalnim novinarima i organizacijama civilnog društva. Društvo mladih istraživača predstavilo je svoj rad, svoje projekte, upoznalo je novinare sa aktivnostima koje su pkanirane u ovoj i narednoj godini. Takođe i partner na projektu „CSOnnect“ „Village“ na sastanku upoznalo učesnike sa dosadašnjim radom kroz razgovor i film o radu „Village“.

>>>…

Aktivnosti

Foto safari “Dobra i loša zemlja 2018”

U sklopu implementacije CSConnect projekta kao i u okviru Ekoloških dana Bora, UG “Village” i Foto klub “Balkan internacional” u suorganizaciji sa Društvom mladih istraživača UG “Eko baština” i Foto klubom “202” iz Zaječara , od 25-29. maja 2018, organizovali treći međunarodni foto safari pod nazivom “Dobra i loša zemlja 2018”. Preko 30 renomiranih fotografa koji se ovekovečiti naše prirodne lepote ali i destruktivne posledice ljudskog delovanja na okolinu. Učestvovali su fotografi iz Slovenije, Makedonije, Poljske, Švajcarske, Velike Britanije i Srbije. Snimanja će se odvijati na najatraktivnijim lokacijama Bora i okoline.
Foto safari je realizovan uz podršku programa CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

>>>…

Društvo mladih istraživača. Društvo mladih istraživača Bor formirano je 1976 godine, kao organizacija mladih, da bi postepeno preraslo u organizaciju koja je okrenuta svim građanima i koja pretežno deluje na području zaštite životne sredine i održivog razvoja na lokalnom nivou ali i na širem planu. Danas je osnovni strateški pravac delovanja Društva mladih istraživača Bor  kontinuirana aktivnost usmerena na podizanje svesti i znanja mladih i svih ostalih građana o potrebi i mogućnostima zaštite životne sredine i održivog korišćenja svih prirodnih resursa.

Društvo mladih istraživača Bor, delovanjem samostalno i u okviru širih mreža OCD i partnera, putem obrazovnih, informativnih, promotivnih  i volonterskih aktivnosti i javnim zastupanjem, doprinosi razvoju ekološke svesti, učešću u različitim aktivnostima i povećanju uticaja mladih i ostalih građana u oblasti zaštite životne sredine i razvoja održive lokalne i šire zajednice.

>>>…