Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

 

Društvo mladih istraživača je kod Ministarstva zaštite životne sredine pokrenulo Inicijativu za izradu Procene uticaja na životnu sredinu rudarskih objekata koji se grade za potrebe ventilacije rudnika Jama u Boru.

Počela je izgradnja ventilacionog okna u mesnoj zajdnici “Sever” neposredno pored stambenog naselja, dečjeg igrališta i bolnice. Prema pisanju medija planira se izgradnja četiri takva objekta u gradu i prigradskom naselju Brezonik.

Prostornim i urbanističkim planovima Grada Bora nije predviđena izgradnja rudarskih objekata na ovim prostorima već je  ovaj prostor predviđen za stanovanje.

Detaljnije…

 

Društvo mladih istraživača iz Bora je sa svojim saradnicima sačinilo predlog za izmenu i dopunu nacrta Zakona o rudarstvu.

Konstatovano je da predloženi nacrt zakona prepoznaje interes investitora i države a ne i lokalne zajednice i stanovništva koje živi na lokaciji ili je izloženo uticaju rudnika.

Predlog je da se zakonom utvrdi obaveza nadoknade štete lokalnim zajednicama zbog uništavanja ili oštećenja komunalne infrastrukture: puteva, vodovoda, knalizacije, niskonaponske razvodne mrže, telekomunikacione mreže i sistema, javnih objekata i dr….. Predloženo je da se zakonom reguliše obaveza nadoknade štete lokalnom stanovništvu zbog uništavanja, oštećenja i ugrožavanja materijalnih dobara (a ne samo zauzimanja zemljišta), onemogćavanja bavljenja tradicionalnim privrednim delatnostim ili umanjenja prihoda i povećanja troškova života kao i nematerijalne štete zbog opasnosti i/ili ugrožavanja zdravlja i narušavanja kvaliteta života.

Predlozi se odnose i na stvaranje zakonskih uslova i obaveza za primenu uredbe o upravljanju rudarskim otpadom koja je doneta još sredinom 2017. godine, koja je u primeni od 1. januara 2020 godine. Nije nam poznato da se po njoj postupa jer nije objavljen ni jedan javni uvid niti dokument o kategorizaciji i klasifikaciji rudarskog otpada i deponijma koje postoje ili se otvaraju nove, što je obaveza po uredbi.

Predlozi se odnose i na sanaciju, rekultivaciju, postojećih napuštenih rudarskih objekata i deponija i, posebno, za hitnu sanaciju rekultivaciju, remedijaciju i privođenja predhodnoj nameni ugroženog, degradiranog i uništenog zemljišta i čišćenju korita reka i priobalja od nanetog rudarskog otpada i vraćanja života u njima.

Posebna pažnja je posvećena predlozima koji se odnose na pristup informacijama od javnog značaja vezanih za rudarske aktivnosti, informisanja javnosti i uključivanja u donošenju odluka.

Ovim predlozima bi se stvorili uslovi za ostvarenje proklamovanih ciljeva donošenja ovog zakona: zaštita životne sredine i održivi razvoj lokalne zajednice.

Detaljnije o ovim i drugim predlozima DMI iz javnih rasprava…

Pogledajte – preuzmite Primedbe i predloge DMI Bor na Nacrt Zakona o rudarstvu – pdf.

Društvo mladih istraživača je sa svojim saradnicima sačinilo predlog za izmenu i dopunu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i predlaže zabranu izgradnje derivacionih mini hidroelektrana na celoj teritoriji Republike Srbije.
Predloženo je da se dopune odredbe o ciljevima zakona osnovnim ciljem ublaževenje klimatskih promena. Suština predloga je da javnost bude infomisana i uključene u sve procese donošenja odluka o strateškim dokumentima, planovima i programima kojima se predviđaju mere i aktivnosti radi ispunjavanja ciljeva ovog zakona kao i u postupku donošenja odluka o sistemima podsticaja, budžeta i raspodeli podsticaja.
Pored poljoprivrednpog i otpada iz šumarstva kao važnu biomasu za dobijanje energije treba uvrstiti i akvatičnu biomasu koja nastaje čišćenjem reka i akumulacija.

(Pogledajte i preuzmite Predloge DMI o Nacrtu Zakona o OIE – pdf)

 

Fotografije mini hidroelektrane u sušnom periodu i periodu visokih voda:

 

(Pogledajte i ostale predloge DMI iz javnih rasprava)

 

 

Због сумње да је дошло до загађења које може нарушити здравље људи и/или животну средину, Друштво младих истраживача из Бора је упутило Министарству животне средине захтев за наменским мерењем нивоа загађујућих материја у ваздуху у агломерацији Бор.
Захтев с односи на потребу мерења концентрација: сумпордиоксида, суспендованих честица (ПМ10, ПМ2,5), арсена, олова, кадмијума, живе и антимона.

Панорама Бора 2020.

Детаљније… 

Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine a u okviru tradicionalnih Ekolških dana Bora, 26. januara 2021. putem onlajn platforme održana je Tribina “Zašto je štetno!?”  na tribini su razmatrana pitanja i problem otpada u borskoj opštini.

O uzrocima, trenutnom stanju i posledicama kao i mogućim narednim koracima na sanaciji industrijskog, komunalnog i ruralnog otpada na tribini detaljnije su govorili: Toplica Marjanović, Nikola Stojković i Vukosav Antonijević.

Obzirom na brojna pitanja koja su prisutni postavljali stekao se utisak da je tema itekako aktuelna, ali da još uvek nisu dati svi odgovori niti je pokrenuto dovoljno akcija na sanaciji brojnih problema sa industrijskim, komunalnim i ruralnim otpadom u Borskoj opštini. 

Detaljnije o tribini …

Tribina "Zašto je štetno"

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Polazne osnove za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici i pozvalo zainteresovanu javnost da dostavi predloge i sugestije u vezi sa uređivanjem oblasti koje će biti predmet izmena i dopuna zakona.

Društvo mladih istraživača Bor sa svojim partnerima je organizovalo konsultacije i Ministarstvu dostavilo predloge za dopunu Polaznih osnova za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici koje su proistekle iz konsultacija. (Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)

 

Poled na Serbia Zijin coper DOO Bor

Pogled na Serbia Zijin copper DOO Bor

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Na objavljene Polazne osnove Društvo mladih istraživača Bor, nakon konsultacija sa partnerima je uputilo Ministarstvu: Predloge za dopunu Polaznih osnova. (Pogledajte i preuzmite Predloge DMI – pdf)

Spajanje dveju reka ispod rudnika.

Spajanje dveju reka ispod rudnika.

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo da je započeta izrada Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije i objavilo: Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Polazne osnove – pdf)

Društvo mladih istraživača Bor je u ovoj fazi rasprave uputilo Ministarstvu rudarstva i energetike Predloge za dopunu Polaznih osnova za izradu Zakona o obnovljivim izvorima energije. (Pogledajte i preuzmite Prdloge DMI – pdf).

1 2 3 7