Tri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva
 

O nama

Aktivnosti

Projekti

Kampanje

EkoBor - bilten Ekološkog kluba

Arhiva

Korisni linkovi

Kontakt


Odgovorite na našu anketu i učestujte u sastavljanju novog Lokalnog ekološkog plana opštine Bor


Program institucionalnog jačanja ekoloških organizacija civlinog društva


Klimatske promene

Klimatske promene


Ekološki dani Bora

Eko-dani


Posetetite stranice
projekta Oplanetise!


AKADEMIJA ODRŽIVOSTI


Dobrodošli na našu WEB stranu!

Program institucionalnog jačanja ekoloških organizacija civlinog društva
CSOnnect
31. oktobar 2016 - 31. oktobar 2017, Bor

Asocijacija

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - REC Kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju - SIDA sprovodi Program CSOnnect - podrška organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine.

Cilj programa CSOnnect je instucionalno jačanje organizacija civilnog društva koje treba da preuzmu važnu ulogu u ključnim pitanjima vezanim za životnu sredinu u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom (poglavlje 27) kako bi pružile svoj doprinos usklađivanju uslovima za pristupanje i ostvarile dijalog sa svim društvenim činiocima koji učestvuju u ovom poduhvatu.

Za Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine (CSOnnect) u prvoj godini sprovođenja od 31.10.2016. do 31.10.2017. godine izabrano je 11 vodećih organizacija u Srbiji sa 56 partnera.

Jedna od njih je i Društvo mladih istraživača Bor, sa tri partnera - Građanskom čitaonicom "Evropa", Udruženjem Village i Asocijacijom za razvoj Bora. Područje delovanja treba da bude pretežno usmereno na Bor kao "crnu ekološku tačku" i posebno ugroženu životnu sredinu. Društvo mladih istraživača i partneri ispuniće program CSOnnect preko posebnog Akcionog plana.

O projektu CSOnnect videti više na www.csonnect.rs, a o preduzetim radnjama u Boru pratite fejsbuk stranicu DMI i fejsbuk grupu CSOnnect.

 

KARAVAN NAUKE TIMOČKI NAUČNI TORNADO -TNT 2016

"TRAGOM ČOVEKA DO REKA"
01. septembar 2016.

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine odobrilo je Društvu mladih istraživača Bor i partnerima projekat „TRAGOM ČOVEKA DO REKA“ koji treba da se realizuje u okviru programa KARAVAN NAUKE TIMOČKI NAUČNI TORNADO - TNT 2016. u periodu septembar-novembar 2016. godine u partnerstvu sa OŠ “3. oktobar“ Bor, OŠ “Desanka Maksimović“ Zaječar, Tehnička škola Bor, Tehnički fakultet u Boru i Fondacija „Dr Berislav Ristić Berko“.

Obzirom da je jedan od prioriteta ekološke politike definisan LEAP-om opštine Bor i razvoj ekološke svesti i ekoloških znanja, Društvo mladih istraživača Bor opredelilo se da svoje edukativne, informativne, volonterske i druge aktivnosti posebno usmeri na jačanje ekološke svesti usmerene na borbu protiv zagađenja i za zaštitu voda. Pri tom se oslanja na bogato iskustvo svojih ranijih istraživačkih projekata u oblasti voda, ali i posebno na bogato iskustvo edukativnih programa.

Opredeljenje da se posebno usmeri na probleme zaštite voda posebno je pojačano aktivnostima u okviru procesa pridruživanja EU. U projektu "Regionalna platforma istočne Srbije za pristupanje EU" u kome aktivno učestvuje Društvo mladih istraživača Bor kao glavni prioriteti u oblasti životne sredine utvrđeni su rešavanje problema voda i zaštite prirode i utvrđene preporuke istočne Srbije u sektoru voda i sektoru zaštite prirode u procesu pridruživanja EU.

Obzirom na procenu da će proces rešavanja problema zagađenja voda u skladu sa kriterijumima EU dosta dugo trajati, Društvo mladih istraživača Bor se opredelilo da, u skladu sa svojom misijom i zajedno sa partnerima, svoj doprinos pruži jačanjem ekološke svesti i znanja prevashodno mladih ljudi (učenika osnovnih i srednjih škola i studenata, naročito onih koji se školuju na ekološkim smerovima srednjih škola i fakulteta) kroz inovativne edukativne forme kao što su radionice, istraživačke promocije, festivali nauke i dr. u kojima su oni nosioci edukacije svojih vršnjaka. Ovi mladi ljudi će narednih godina, kada se stvore potrebni uslovi i kada rešavanje izuzetno složenih problema zagađenja industrijskih i komunalnih voda, racionalnog korišćenja voda, razvoja adaptivnih mera očuvanja voda u vezi sa klimatskim promenama i drugo, dođu u prvi plan, biti motivisani da učestvuju u odlučivanju, ali i da svojim znanjem doprinose zaštiti voda.

Projekat se bavi planiranjem i organizovanjem radionica za različite uzraste učenika (nižih i viših razreda osnovne škole, srednje stručne škole sa ekološkim smerovima) i studenta ekoloških studijskih grupa u opštinama Bor i Zaječar na kojima će biti obrađene odgovarajuće teme obrazovnih paketa - Zeleni paket i Dunavska kutija koje se odnose na vodu i zaštitu voda i na osnovu toga pripremljeni ogledi, demonstracije i prezentacije o vodi i zaštiti voda koji će biti uneti u programe i od strane samih učenika biti izvedeni na festivalima nauke i noćima istraživača u Boru i Zaječaru kao inovativnim oblicima ekološke edukacije što će značajno doprineti jačanju ekološke svesti i znanja posebno mladih o potrebi i značaju zaštite voda. Primeniće se i promovisati korišćenje multimedijalnih obrazovnih paketa –„ZELENI PAKET“ i „ DUNAVSKA KUTIJA“ širem krugu učenika i nastavnika kroz formu festivala nauke i na taj način proširiti potencijalni dometi u unapređenju ekološke edukacije u školama. Primarna ciljna grupa su učenici osnovnih škola, srednjih stručnih škola (ekoloških smerova) i studenti ekoloških smarova koji će, nakon realizovanih pripremnih radionica, biti osposobljeni da kao vršnjački edukatori prezentuju teme iz oblasti zaštite voda na naučnim manifestacijama.

Finalni rezultati projekta biće predstavljeni i promovisani kroz programe KARAVANA NAUKE TIMOČKI NAUČNI TORNADO - TNT 2016. i to kroz Borsku noć istraživača i Zaječarsku noć istraživača 30. septembra 2016, kao i kroz Festival nauke u Boru 5. novembra i Festival nauke u Zaječaru 26. novembra 2016. godine.
Karavan nauke "Timočki naučni tornado" - TNT 2016. je kompleksan program koji se realizuje na području istočne Srbije već peti put zaredom od 2012. godine, sa osnovnim ciljem da doprinese reformi sistema obrazovanja kroz razvoj posebnog modela vanastavnih i vanškolskih aktivnosti prevashodno u oblasti prirodnih i tehničkih, ali i ostalih nauka, utiče na porast znanja i podizanje motivacije učenika za daljim školovanjem, razvoj veština i kompetencija učenika i nastavnika, razvoj ekološke svesti, jačanje partnerstva, kao i saradnje škola i okruženja.
Nastavi sa čitanjem

Organizatori:

DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA BOR
TEHNIČKI FAKULTET BOR UNIVERZITETA BEOGRAD
TEHNIČKA ŠKOLA BOR
OSNOVNA ŠKOLA "3. OKTOBAR" BOR
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" ZAJEČAR
FONDACIJA "DR BERISLAV RISTIĆ BERKO"


Pogledati više na:
Karavan nauke
DMI Bor

Međunarodni omladinski radno-istraživački ekološki kamp - MORIEK 2016 "NEKI TO VOLE VRUĆE"

8. avgust - 22.avgust 2016.

Međunarodni omladinski radno-istraživački ekološki kamp - MORIEK 2016 "NEKI TO VOLE VRUĆE"

U okviru programa EKOLOŠKI DANI BORA 2016. a prema projektu "Ključne ekološke teme i odabrani ekološki događaji 2016" otpočela je 8. avgusta realizacija međunarodnog omladinskog radno istraživačkog ekološkog kampa - MORIEK 2016. pod nazivom "Neki to vole vruće". Kamp je trajao do 22. avgusta. Ukupno 10 stranih volontera iz Francuske, Rusije, Grčke, Japana i Španije, kao i 5 volontera iz Srbije koji su bili smešteni u Brestovačkoj banji pored Bora, radilo je na uređenju Brestovačke banje i arheološkim istraživanjima neolitskih naselja u njenoj okolini.

Pored doprinosa uređenju banje i arheološkim istraživanjima u neposrednoj okolini banje cilj kampa je i da se strani i domaći volonteri upoznaju sa kulturom, tradicijom, turističkim i prirodnim vrednostima borske okoline. Organizovanje kampa podržala je TRAG fondacija u okviru programa "Akademija održivosti" i Ministarstvo omladine i sporta u okviru programa "Mladi su zakon". Strane volontere i kamp lidere je obezbedio Volonterski servis Mladih istraživača Srbije a organizator kampa je Društvo mladih istraživača Bor.
Preuzmi flajer MORIEK 2016

Više na: Facebook stranici, raoedb.mibor.rs, kampovi.mis.org.rs, kampovi.mis.org.rs/neki-to-vole-vruce

KARAVAN NAUKE TIMOČKI NAUČNI TORNADO -TNT 2015

22 decembar 2015, Bor
Organizatori: DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA BOR
TEHNIČKI FAKULTET BOR UNIVERZITETA BEOGRAD
OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN RADOVIĆ" BOR
OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" ZAJEČAR
OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" NEGOTIN

Karavan nauke “Timočki naučni tornado” - TNT 2015 je kompleksan projekat koji se realizuje na području istočne Srbije već četvrti put od 2012. godine, sa osnovnim ciljem da doprinese reformi sistema obrazovanja kroz razvoj posebnog modela vanastavnih i vanškolskih aktivnosti u oblasti prirodnih i tehničkih nauka, utiče na porast znanja i podizanje motivacije učenika za daljim školovanjem u ovim oblastima, razvoj veština i kompetencija učenika i nastavnika, razvoj ekološke svesti, jačanje partnerstva, kao i saradnje škola i okruženja.

Kao inovativni i partnerski program popularizacije obrazovanja i nauke u oblasti prirodnih, tehničkih nauka i ekologije, Karavan nauke - TNT daje doprinos rešavanju različitih prisutnih problema u reformi obrazovanja, povezuje sektor obrazovanja sa drugim sektorima, pre svega sa sektorom nauke, kulture, ekologije, civilnog društva i dr., povezuje škole sa lokalnim okruženjem i u okvirima istočne Srbije, doprinosi profesionalnoj orijentaciji, i pruža podršku talentovanim učenicima i vršnjačkim edukatorima.

Ciljna grupa su svi učenici i nastavnici osnovnih i srednjih škola u izabranim opštinama istočne Srbije (Bor, Zaječar, Negotin, i dr.), bilo kao neposredni realizatori bilo kao učesnici programa Noći istraživača i Festivala nauke i reciklaže.
Učesnici i nastavnici su takođe i korisnici, pored roditelja i ostalih zainteresovanih građana, različitih organizacija, partnera, lokalne samouprave i ostalih nadležnih državnih organa.
Evaluacija bi bila realizovana putem anketiranja učesnika - realizatora i posetioca programa Karavana nauke - TNT, kao i ocenama i izveštajima mentora i predstavnika institucija učesnika programa, te analizom dokumantacije i medijskih priloga.
Pored sredstava samih organizatora u učesnika, podrške donatora i medijskih sponzora, ovaj projekat podržalo je i Ministarstvo prosvete i naučno tehnološkog razvoja sa 241.000 din. koje su odobrene Društvu mladih istraživača na konkursu za sufinansiranje obrazovnih aktivnosti nevladinih organizacija 2015. godine. Dalje...

Pogledati više na MIBOR fejsbuk stranicu
Pogledati više na fejsbuk stranicu Karavana nauke

IX Festival obrazovanja i učenja odraslih u Boru

19 novembar 2015, Bor

Po deveti put, u 2015. godini, Društvo mladih istraživača Bor učestvuje u realizaciji Festivala učenja i obrazovanja odraslih. Osnovna tema ovogodišnjeg festivala je UČENJE U ZAJEDNICI, čime se naglašava značaj lokalne sredine, potreba za obrazovanjem odraslih u njenim okvirima, kao i podrška različitim programima i organizatorima obrazovanja i učenja odraslih.
Festival treba da pokaže i afirmiše obrazovanje i učenje odraslih koje se odvija u borskoj lokalnoj zajednici, kroz različite aktivnosti u kojima značajno mesto zauzima sticanje i razmena znanja, veština i stavova. Deo tih programa obuhvaćen je OKVIRNIM PROGRAMOM OBRAZOVANJA ODRASLIH U OPŠTINI BOR ZA 2016. GODINU.

Videti više o festivalu na Facebook

Videti više o festivalu na našem forumu

REGIONALNA AKADEMIJA ODRŽIVOSTI
- EKOLOŠKI DANI BORA -
07 oktobar 2015, Bor

REGIONALNA AKADEMIJA ODRŽIVOSTI
plan prikupljanja sredstava

Ekološki dani Bora 2016 - Ključne ekološke teme i odabrani ekološki datumi

Društvo mladih istraživača Bor uključilo se u regionalni projekat Akademija održivosti čiji je cilj osposobljavanje za prikupljanje donatorskih sredstava za realizaciju dugoročnih programa nevladinih organizacija.Akademija održivosti je deo projekta "SIGN za održivost" koji realizuje SIGN, mreža lokalnih fondacija sa Zapadnog Balkana, a koji finansira Evropska Unija kroz Program podrške civilnom društvu, i sufinansira Balkanski fond za demokratiju.

Nosilac realiuzacije ovog projekta u Srbiji je Fondacija TRAG iz Beograda.Društvo mladih istraživača Bor prikupljaće donatorska sredstva za realizaciju svog tradicionalnog programa EKOLOŠKI DANI BORA, za realizaciju obeležavanja i promocije odabranih ekoloških tema i značajnih ekoloških datuma u 2016. godini.

Pogledati više na - link

Međunarodni omladinski radno-istraživački ekološki kamp
MORIEK - Bor 2015
10. - 24. avgusta 2015, Brestovačka banja - Bor

MIS

Ponosno ističemo da će ovogodišnji Međunarodni omladinski radno-istraživački ekološki kamp (MORIEK) biti održan u Brestovačkoj banji, nadomak Bora od 10. do 24. avgusta. Ovog puta očekuje se deset stranih volontera sa isto toliko domaćih doborovoljnih pregalaca, koji će raznim delatnostima doprineti da se ovo istorijsko i turističko mesto uredi i sačuva za dobrobit svih građana i posetioca.

Program obuhvata posetu Lazarevog kanjona, sređivanje lovišta na Dubašnici, pripremu platoa za kulturnu manifestaciju Dani Brestovačke banje, na kojoj će učesvovati i polaznici kampa, zatim čišćenje obale Borskog jezera i obeležavanje Međunarodnog dana volontera - 12. avgust. Društvo mladih istraživača Bora kao i uvek u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Opštinom Bor i partnerskim organizacijama glavni je nosilac sprovođenja ovog tradicionalnog kampa čiji je cilj podsticanje mladih iz zemlje i inostranstva na volonterski rad, podizanja svesti o značaju ekologije i upoznavanje kultuno-istorijskih blaga borskog okruga i Timočke krajine.

Regionalna radionica za podizanje svesti javnosti o politici u oblasti klimatskih promena
26. juna 2015, Bor

GEF UNDP

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i lokalnim partnerskim organizacijama civilnog društva organizuje tri opšte radionice za podizanje svesti javnosti o politici u oblasti klimatskih promena – značaju integrisanja pitanja klimatskih promena u sektorske i regionalne/nacionalne ciljeve razvoja.

Radionice se organizuju u okviru projekta koji se finansira sredstvima Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) “Drugi nacionalni izveštaj Republike Srbije po Konvenciji UNFCCC” a koji se realizuje u periodu 2012-2015.

Društvo mladih istraživača Bora uključilo se u sprovođenju ovog projekta. Za detaljniji program kliknite ovde

Ministarstvo poljoprivrede

Nastavlja se tradicija Međunarodnog istraživačkog kampa
MORIEK - Bor 2014
01. - 15. avgust, Stol

Tradicija održavanja Međunarodno omladinskog radno-istraživačkog kampa u opštini Bor, nastavlja se posle nekoliko godina zastoja. Mladi volonteri iz Rusije, Koreje, Francuske, Turske, Poljske i drugih zemalja, boraviće od 1. do 15. avgusta na Stolu, zatim u selu Zlot, gde će zajedno sa svojim kolegama iz Srbije, učestvovati u društveno korisnim delatnostima. To će ujedno biti prilika da upoznaju istoriju grada bakra, njegov značaj za privredu Srbije, prirodne i turističke lepote ovog kraja. Društvo mladih istraživača iz Bora pripremilo je program rada i brinuće se da ugosti svoje prijatelje na pravi domaćinski način. MORIEK tako nastavlja svoju osnovnu zamisao, da mladi ljudi iz raznih krajeva sveta, stiču znanja o drugim zemljama i narodima kroz druženje i rad.

Pozivamo vas na
Tribinu o Nacrtu prostornog plana
opštine Bor

Samački hotel, Sreda 05. jun 2013

Pozivamo vas na tribinu povodom javne rasprave o Nacrtu prostornog plana opštine Bor, koju organizuje Društvo mladih istraživača Bora u saradnji sa udruženjem građana Grupa 55. S obzirom da su nevladine organizacije iz Bora učestvovale u javnim raspravama o Regionalnom prostornom planu Timočke krajine i Prostornom planu posebne namene priorodnog dobra Beljanica - Kučaj, zatim u izradi Strategije lokalnog održivog razvoja, pri čemu je većina datih predloga i uvažena, značajno bi bilo sagledati u kojoj meri su ova dokumenta sadržana u nacrtu Prostornog plana opštine Bor i prepoznate ključne potrebe građana borske opštine. Namera je da se na ovoj tribini daju odgovarajući predlozi za dopunu ovih značajnih dokumenata za razvoj naše lokalne zajednice.

Tribina će biti održana u prostorijama GRUPE 55  (Samački hotel na II km, druga kula, ulaz sa zadnje strane) u sredu 5. juna 2013. sa početkom u 18,00.

Izložba umetničkih fotografija
Zlatno doba života
Narodna biblioteka Bor, Četvrtak 29. mart 2012

Pozivamo vas na izložbu umetničkih fotografija "Zlatno doba života" na temu lepa i aktivna starost, koja će biti svečano otvorena u četvrtak 29. marta 2012. u 18,00 časova u Narodnoj biblioteci Bor.

Izložbu možete posetiti sve do 19. aprila 2012. a u okviru izložbe biće organizovane četiri posebne radionice na različite teme:

1. Radionica "Iskustva starijih pomažu mladima u izboru karijere"četvrtak 29. mart u 18,30 u Narodnoj biblioteci.

2. Radionica "Dobro zdravlje za aktivnu starost" u četvrtak 5.aprila u 18,00h u Narodnoj biblioteci.

3. Radionica "Stari i kulturne tradicije" u četvrtak 12. aprila u 18,00 u Narodnoj biblioteci.

4. Radionica "Šta stari mogu da pruže lokalnoj zajednici a šta lokalna zajednica može i treba da uradi za stare" u četvrtak 19. aprila u 18,00h u Narodnoj biblioteci.

Više o projektu Zlatno doba života možete naći na sajtu projekta kao i na Forumu Društva mladih istrazivača Bor i na Facebook stranici DMI i na sajtu Medija centra Bor.

OPLANETI SE! RECIKLIRAJ
Bor je za
Bolje Organizovanu Reciklažu

Balkanski fond za lokalne inicijative dodelio je donacije u okviru programa Zelena lista Srbije, za realizaciju nove ekološke kampanje Oplaneti se! Recikliraj. Zelena lista je mreža od 12 ekoloških udruženja koje koordinira ju Mladi istraživači Srbije. U Boru nosilac kampanje pod nazivom OPLANETI SE – RECIKLIRAJ: Bor je za Bolje Organizovanu Reciklažu je Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Kancelarijom za životnu sredinu opštine Bor, JKP „3. oktobar, i drugim brojnim lokalnim partnerima.

Cilj nove ekološke kampanje Oplaneti se! Recikliraj, koju Zelena lista Srbije realizuje u saradnji sa ekološkom mrežom Zelena inicijativa, je podizanje ekološke svesti I uspostavljanje funkcionalnih mehanizama za primarnu selekciju otpada. Očekuje se da će Zelena lista Srbije prikupiti preko 8000 kg otpada i aktivno uključiti najmanje 3000 građana u aktivnosti u 12 zajednica u Srbiji.

Program se realizuje u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Za detaljniji program kliknite ovde

Realizaciju programa možete pratiti na stranici Facebook DMI Bor i na Forum Društva mladih istrživača Bora

Takođe na sajtu projekta OPLANETI SE, Zelena inicijativa  i  Mladi istraživači Srbije

Ekološki dana Bora 2011
SVETSKI DAN HRANE

World Food Day 2011 theme: Food prices - From crisis to stability

Povodom Svetskog dana hrane, Društvo mladih istraživača Bora zajedno sa Kancelarijom za životnu sredine opštine Bor, organizuje 19. oktobra sa početkom u 18 časova, u sali Narodne biblioteke, prezentacije učenika srednje Tehničke škole u Boru o značaju reciklaže ambalaže prehrambrenih proizvoda. Program će biti obogaćen i degustacijom lekovitih čajeva, koje će publici predstaviti Udruženje ljubitelja lekovitog bilja "Nana". Posetioci će moći i da pogledaju izložbu literature o ishrani, posebno izabrane iz fonda Narodne biblioteke. Za detaljni program kliknite ovde.

Svetski dan hrane, 16. oktobar, ustanovila je Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) kao specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za istraživanje i pospešivanje poljoprivredne proizvodnje radi poboljšanja ishrane svetskog stanovništva. Ovaj datum je izabran na podsticaj bivšeg mađarskog ministra poljoprivrede i ishrane Pala Romanija na dvadesetoj Generalnoj Konferenciji FAO-a Novembra 1979. Od tada se na ovaj dan širom sveta organizuju tribine, konferencije i volonterske manifestacije posvećene poboljšanju tehnologije poljoprivredne proizvodnje radi što zdravije i kvalitetnije ishrane i konačnom iskorenjivanju gladi u svetu.

  

CIVILNO DRUŠTVO U PROCESU EU INTEGRACIJA
USVAJANJE VREDNOSTI I UNAPREĐENJE DIJALOGA

logo programa

Konferencijom za štampu u Medija centru u Beogradu, 15.juna 2011.godine završen je projekat Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga (Net2Dialogue), koji su realizovali Beogradska otvorena škola i Fondacija Fridrih Ebert.

   U projektu je učestvovalo 30 organizacija iz Srbije, koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, pri čemu je Društvo mladih istraživača iz Bora imalo predstavnika – Branislava Jovanovića, čiji je rad Unapređenje informisanja javnosti putem uspostavljanja portala za predmete iz oblasti procene uticaja na životnu sredinu uvršten u zbornik radova, kao jedan od devet radova.

Pogledajte detalje

XIX Međunarodni naučno stručni skup
EKOLOŠKA ISTINA
ECO-IST' 11
01.06. - 04.06. 2011
Hotel Albo Bor

Ekoistina 2011

Eco-Ist "Ekološka istina" je naučno stručni skup koji se održava svake godine krajem meseca maja i početkom juna. Glavni organizator ovog skupa je Univerzitet u Beogradu - Tehnički fakultet u Boru uz pomoć saorganizatora. Ove godine pored  Društva mladih istraživača Bor, saorganizatori su i Institut za rudarstvo i metalurgiju, Zavod za javno zdravlje “Timok” Zaječar, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Borski upravni okrug, Opština Bor, Turistička organizacija Bor i Studentska alijansa Bor.

Više o temama ovogodišnjeg skupa, sastavu naučnih i organizacionog odbora, lokaciji, vremenu održavanja, dostavljanju radova, kotizaciji, registraciji i smeštaju, o materijalima koji se mogu prevući, kontaktima i drugo pogledajte na sajtu Ekoist 2011     

Učenici i studenti neće plaćati kotizaciju stim što će imati samo pravo izlaganja svojih radova i prisustovanja skupu. Ovom putem učenici i studenti završnih godina studija imaće jedinstvenu priliku da upoznaju stručnjake iz sebi srodnih oblasti obrazovanja a možda i svoje buduće poslodavce.

Više o aktivnostima na pripremi Ekoist 2011 vidi na Forumu DMI

Sa Društvom Mladih istraživača Bor kao suorganizatorom skupa može se kontaktirati preko meila mibor@eco-ist.rs

XIX Scientific and Professional Conference
ECO-IST' 11
01.06. - 04.06. 2011
Hotel Albo Bor

Eco-Ist "Ecological truth" is a scientific and professional meeting organized annually by  University of Belgrade - Technical faculty Bor, along with others co organizers such as: Society of Young Researches Bor, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Zavod za javno zdravlje “Timok” Zaječar, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Borski upravni okrug, Opština Bor, Turistička organizacija Bor i Studentska alijansa Bor.

For more information about preliminary setup of Ekoist 2010, main topics, registration, organisational committe or other useful advice, please, see web site Ekoistb 2011 or visit our Forumu DMI

If you want contact with Society of Young Researchers, please write to next adress: mibor@eco-ist.rs

Društvo mladih istraživača
19210 Bor, 3.Oktobar 71 Tel. +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs


design:Vasic
copyright © 2001-2015. DMI Bor; all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 20.04.2015.