Društvo mladih istraživača Bor

Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, a u okviru programa Ekološki dani Bora 2022., Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, lokalnom samoupravom i drugim partnerima, organizovalo je 6. Juna 2022. Tribinu na kojoj je predstavljen dokument “Doprinos Planu razvoja Grada Bora u oblasti zaštite životne sredine”.

Detaljnije: https://mibor.rs/odrzivi-razvoj-za-sve/

I ove godine nakon pauze od godinu dana zbog pandemije Covid-19, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoj, od 21. do 24. juna u Sokobanji se održava XXIX međunarodna konferencija Ekološka istina i istraživanje životne sredine – EcoTER 2022.

 

Suorganizatori su i ove godine Univerziteti iz Banja Luke, Podgorice, Siska, Kosovske Mitrovice i Društvo Mladih Istraživača Bor.

U okviru Konferencije u organizaciji DMI Bor održan je okrugli sto na temu: Održivi razvoj rudarskih područja. (“SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MINING AREAS” organized by the Association of Young researchers – Bor)

Detaljnije: 

https://eco.tfbor.bg.ac.rs/

https://mibor.rs/projekti/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0/ecoter-2022/

Program Konferencije, pogledajte / preuzmite.

Друштво младих истраживача Бор у сарадњи са Зајечарским Удружењем „За Чесме“, Грађанском читаоницом „Европа“ Бор и Дечијим центром“ Зајечар, реализује двоипогодишњи пројекат „Еколошки одговор на експанзију рударења у Тимочкој Крајини“ уз финансијску подршку ЕУ.

Један од важнијих циљева пројекта је повећање информисаности свих, а посебно деце и младих о заштити животне средине, утицајима загађивача, акцидентима, али и бенифитима усвајања и примене европских пракси.

Детаљније…

Tokom 2021/2022. godine Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa lokalnim partnerom Društvom mladih istraživača Bor (DMI), sprovela je u Boru brojne aktivnosti posvećene zaštiti životne sredine na lokalnom nivou u cilju zagovaranja za uključivanje ciljeva održivog razvoja u lokalni Plan razvoja grada Bora (pre svega one koji se odnose na zaštitu životne sredine: COR 6, 7, 11, 12, 13, 14 i 15).

Prva aktivnost koja je realizovana bila je priprema dokumenta: Doprinos planu razvoja grada Bor u oblasti životne sredine. Prilikom pripreme ovog dokumenta, urađena je analiza zakonodavnog i strateškog okvira, dostupnih informacija i trenutnog stanja u oblastima javnih politika, a i sprovedene su konsultacije sa predstavnicima lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva, građanima.

Druga aktivnost je promotivnog karaktera a reč je o pripremi dve kratkie video reportaže u cilju informisanja javnosti na lokalnom, ali i nacionalnom nivou, o glavnim izazovima/problemima i razvojnim potencijalima na zaštiti životne sredine u okviru Agende 2030 i navedenih ciljeva održivog razvoja.

Pogledajte reportaže o sledećim temama:

Održiva budućnost Bora 1. deo – Pitanje opstanka ili prilika za razvoj

Održiva budućnost Bora 2. deo – Zeleni prsten oko crne tačke

Fokus grupa je jedna od novijih tehnika u istraživanju stavova. Fokus grupno istraživanje se zasniva na dijalogu učesnika i realizuje prema posebnim principima ove vrste istraživanja.

Cilj dijaloga/razgovora je prikupljanje podataka o mišljenjima, osećanjima, stavovima, iskustvima, idejama i reakcijama o životnoj sredini i iskustvu u rešavanju problema životne sredine različitih grupa građana, posebno kroz njihovo učešće u procesima izrade i usvajanja javnih politika. Poverljivost podataka bila je zagarantovana tako da je sve o čemu se vodio dijalog u grupama korišćeno samo za potrebe ovog istraživanja.

U okviru projekta “Zajedno za Bor bez dima” sprovedeno je fokus grupno istraživanje stavova tri grupe učesnika – predstavnika mladih, predstavnika građana iz mesnih zajednica i predstavnika javne uprave i ustanova.

Projekat su realizovali Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Gradom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa Bor.

Detaljnije…

Pogledajte / preuzmite: Zbirni izveštaj Fokus grupa

U utorak 19. aprila 2022. u prostorijama Medija centra Bor, povodom Svetskog dana planete zemlje, a u okviru programa Ekološki dani Bora 2022 i tekućeg projekata o zaštiti vazduha „Zajedno za Bor bez dima“, organizovana je tribina.
Tribina je organizovana u okviru projekta inovativnih inicijativa saradnje lokalnih samouprava i OCD u programu ACT-Zajedno za aktivno građansko društvo, uz podršku vlade Švajcarske, sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.
Organizatori su Društvo mladih istraživača Bor, u saradnji sa Gradskom upravom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa.
Na tribini su razmatrana pitanja kvaliteta vazduha, Ciljeva održivog razvoja i problemi upravljana otpadom (prezentacije možete pogledati / preuzeti sa sledećih linkova):
Opredeljenja Nacionalnog programa kvaliteta vazduha i aktivnosti na donošenju Plana kvaliteta vazduha aglomeracije Bor – Dr Viša Tasić
Ciljevi održivog razvoja u oblasti zaštite vazduha i upravljanja otpadom – Dragan Ranđelović
Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. godine i obaveze lokalne samouprave – Ljiljana Marković Luković

Kao veliki industijski centar Bor se nalazi pred novim ciklusom razvoja koji treba da obezbedi rešavanje brojnih nasleđenih i tekućih problema zaštite životne sredine. Očekuje se usvajanje i sprovođenje brojnih ključnih dokumenta u koje je potrebno ugraditi ciljeve i principe održivog razvoja. Uslov za to je podizanje znanja i ekološke svesti građana, a posebno dece i mladih koji su i glavna ciljna grupa ove inicijative. 

Podizanje ekološke svesti i znanja dece i  mladih radi vršnjačkog transfera znanja ostvareno je  obukom grupe učenika viših razreda osnovne škole i srednjoškolaca kroz edukativne radionice u toku novembra i decembra 2021.godine. Organizovano  je devet edukativnih radionica u partnerskim obrazovnim institucijama: Tehničkoj školi Bor, OŠ “3. Oktobar“ i OŠ “Dušan Radović“ Bor. U okviru  njih obuku je prošlo 75 vršnjačkih edukatora iz gradskih i ruralnih sredina.

Detaljnije…

 

Održana treća po redu fokus grupa na kojoj je vođen dijalog o stanju i aktivnostima u oblasti zaštite kvaliteta vazduha i životne sredine.

Učesnici prve dve fokus grupe su bili mladi i ostali građani a ove treće fokus grupe predstavnici javne uprave i ustanova.  Fokus grupe se realizuju u okviru projekta “Zajedno za Bor bez dima” koji realizuje Društvo mladih istraživača Bor u saradnji sa Gradom Bor i udruženjima Dom omladine i Alternativa Bor.  Ovaj lokalni projekat deo je šireg projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“  koji  realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) konzorcijum HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Pogledajte / preuzmite Vodič za razgovor na focus grupi.

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Društvo mladih istraživača iz Bora (DMI) podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora nad kompanijom Zijin Bor Copper doo zbog sumnje da su visoke koncentracije arsena u vazduhu tokom 2021. godine u Boru posledica prerade rude u topionici bakra u okviru njihovog privredno-industrijskog kompleksa.


Visoke koncentracije arsena zabeležene su i tokom 2022. godine, te je tako krajem januara koncentracija arsena u vazduhu bila čak 180 puta viša od dozvoljene.

Pogledajte / preuzmite Saopštenje.

U cilju informisanja javnosti o javnoj politici i praksi upravljanja komunalnim otpadom u lokalnoj zajednici u odabranim lokalnim zajednicama i na nacionalnom nivou, Zelena lista Srbije je objavila Analize o stanju i sadržaju dokumenata javne ekološke politike u oblasti upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u gradu Boru i selima koja teritorijalno pripadaju gradu Boru su za potrebe udruženja „Village“ i „Društvo mladih istraživača“ iz Bora.

Radni sastanak

Sa jednog od radnih sastanaka Zelene liste.

Detaljnije na: http://www.oplanetise.com/category/vesti/

Analizu upravljanja otpadom i dokumenta javne politike za Grad Bor pogledajte / preuzmite:
http://www.oplanetise.com/wp-content/uploads/2022/03/ANALIZA-OTPAD-GRAD-BOR.pdf

Analizu upravljanja otpadom i dokumenta javne politike za sela u okolini Bora pogledajte / preuzmite:
http://www.oplanetise.com/wp-content/uploads/2022/03/ANALIZA-OTPAD-SELA-BOR.pdf