Društvo mladih istraživača Bor
Četri decenije radoznalosti, spoznaje i stvaralaštva

Uncategorized

Da li rudarstvo može da bude ZELENO?

Naravno da može.

Pitali smo vas u jednoj anketi šta je ZELENO RUDARSTVO i evo šta ste odgovorili:

Šta je zeleno rudarstvo.

Šta je zeleno rudarstvo -odgovori iz ankete DMI Bor 2020.

 

A ovo vidimo u blizini rudnika nakon stotinak godina rudarenja:

Crveno jezero Bor

Crveno jezero Bor nakon stotinak godina rudarenje, DMI Bor 2020.

 

A šta kažu eksperti:

Osnovni cilj zelenog rudarstva je smanjenje uticaja i štete po životnu sredinu u toku celokupnog veka trajanja rudarskih aktivnosti – od geoloških istraživanja do prestanka i zatvaranja rudnika, kao i rehabilitacija, remedijacija i revitalizacija kako bi se ostavio zdrav ekosistem na prostorima nekadašnjeg rudarenja.

Detaljnije….

Ekspertiza ZELENO RUDARSTVO Pogledajte – preuzmite ekspertizu “Zeleno rudarstvo”, autori: Toplica Marjanović, Ljiljana Marković, PDF.

U proteklom periodu Društvo mladih istraživača Bor je pored rada na realizaciji zadataka iz projekata u kojima učestvuje, redovno učestvovalo i u javnim raspravama koje su u toku o važnim pitanjima i povodom donošenja značajnih dokumenata.
Objavljujemo jedan broj stavova, primedbi i predloga DMI koji su upućeni državnim organima i organima lokalne samouprave:

Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta povećanja kapaciteta topionice bakra od 24.11.2020. god. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 3.12.2020.god. (Preuzmite podneto mišljenje – PDF).

Mišljenje na zahtev SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta pripremnih radova – zemljani radovi – iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapacitete topionice bakra u kompleksu ZiJin od 17.12.2020. Upućeno Ministarstvu zaštite životne sredine 25.12.2020.god. (Preuzmite podneto mišljenje – PDF).

Gradskoj skupštini Grada Bora upućeni su “Predlozi za unapređenje teksta nacrta Odluke o budžetu Grada Bora za 2021. godinu od strane grupe OCD (Društvo mladih istraživača, Pokret za novo doba, Građanska čitaonica Evropa i Grupa 55), upućeno 19.11.2020.god. (Pogledajte-preuzmite upućene predloge – pdf).

O brojnim ostalim podnetim predlozima i mišljenjima detaljnije…

У периоду октобар – децембар 2020. спроведена је анкете грађана Бора о њиховим ставовима о појединим аспектима учешћа јавности у одлучивању о животној средини.


Планирано је да се највећи део анкете попуни путем интернета, а само мањи део непосредним контактом са грађанима ради обезбеђивања репрезентативности појединих обележја становништва, пре свега са села. То се показало као веома важна чињеница у време ограничења физичких контаката због епидемије ЦОРОНА вирусом. Предвиђено је било да се анкетира до 200 испитаника али су на крају обрађене укупно 152 исправно попуњене анкете.


Преузмите: 
Izveštaj o sprovedenoj anketi.

Организоване су две Фокус групе. Једна 22. октобра, а друга 15. и 16. децембра. 
Фокус групно истраживање је новија техника истраживања ставова која се заснива на дијалогу учесника и реализује према посебним принципима oве врсте истраживања.


Преузмите: 
Izveštaj o stavovima održanih Fokus grupa.

Detaljnije o rezultatima sprovedene ankete i radu Fokus grupa…

 

Društvo mladih istraživača je sa svojim stručnim saradnicima sačinilo niz predloga za unapređenje teksta Nacrta drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime.

U toku javnog uvida Nacrta drugog dvogodišnjeg nacionalnog ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime Društvo mladih istraživača iz Bora je, sa svojim stručnim sardnicima, pristupilo detaljnom izučavanju izveštaja i predlaganju izmena i dopuna.

 

Predložen je veći broj dopuna od kojih, smatramo, da su tri najznačajnije:

  1. Unapređenje energetske efikasnosti seoskih domaćinstava stimulisanjem korišćenja žetvenih ostataka za grejanje kuća i poljoprivrednih objekata,

  2. Iinstitucionalno jačanje lokalnih zajednica za implementaciju mera ublažavanja klimatskih promena,

  3. Razvoj i jačanje saradnje donosioca odluka i organizacija civilnog društva.

Mislimo da se ovim merama postiže mobilizacija društva za razumevanje i primenu mera ublažavanja posledica klimatskih promena.

Detaljnije…

Društvo Mladih Iistraživača Bor nastavlja sa izradom analiza o značajnim pitanjima životne sredine započete ranijim projektima i u okviru ovog projekta o bolje organizovanim resursima za odlučivanje o životnoj sredine. 


Objavljene analize: 


Klimatske promene – dr Dragana Ranđelović, dipl. inž.

Kapaciteti javnosti za odlučivanje u životnoj sredini – učešće javnosti u odlučivanju o životnoj sredini grada Bora – Liljana Marković Luković, dipl ing.

Analiza ekološke svesti i informisanosti o životnoj sredini u Boru – Nataša Ranđelović, prof.

 

Održana je nacionalna konferencija o vladavini prava i vezi sa ostalim sadržajima pregovaračke pozicije koju je organizovao Nacionali konvent za pristupanje EU čija je članica i Društvo mladih istraživača Bor.

Linkovi:

https://www.eukonvent.org/radne-grupe-new/zivotna-sredina

https://www.eukonvent.org/analize-i-istrazivanja

https://www.eukonvent.org/knjiga-preporuka

https://www.eukonvent.org/poglavlja/zivotna-sredina-i-klimatske-promene

 

 

Ovogodišnji, deveti već tradicionalni Karavan nauke „Timočki naučni tornado TNT-2020” pratite onlajn 11. novembra 2020 od 10:00 sati, preko Fejsbuka, Instagrama, Tvitera ili YouTube kanala, a deo snimljenog materijala biće emitovan i na programu Regionalne TV Bor.

U snimanju prezentacija i ekperimenata učestvovalo je 180 učenika borskih osnovnih i srednjih škola i 50 mentora.

Detaljnije…

U okviru projekta “Bolje Organizovani Resursi za odlučivanje o životnoj sredini“, koji uz podršku 

Ministarstva za životnu sredinu Srbije realizuje Društvo mladih istraživača Bor, u četvrtak 22. oktobra 2020. organizovana je u Medija centru Bor fokus grupa sa predstavnicima Monitoring tima za zaštitu vazduha grada Bora i ekoloških udruženja građana.
Na fokus grupi se razgovaralo o realizaciji prava građana na infomisanje i učešće u odlučivanju o životnoj sredini, o prednostima i manama novih kanala informisanja kao što su društvene mreže, o tome kako motivisati građane da učestvuju u javnim raspravama, kao i o tome kakva bi trebalo da bude uloga lokalne samouprave i zainteresovanih ekoloških nevladinih organizacija.

Detaljnije…

 

 

Svetski dan hrane - tribina

 

 

U Tehničkoj školi u Boru organizovana je tribina sa učenicima

u okviru projekta Bor za odlučivanje o životnoj sredini, povodom Svetskog dana hrane iz programa Ekodani Bora.

Detaljnije… 

 

 

Округли сто “Капацитети јавности за одлучивање о животној средини” održan je 29. septembra 2020 godine у Мотелу Злотске пећине.

Intervju u toku...Присутни су били учесници из институција, јавних предузећа и невладиних организација, приказане су четири презентације које у целости објављујемо.

Након завршеног рада по планираним темама, организован је краћи обилазак Лазаревог кањона.

Овим програмом су обележени Светски дан планина и Светски дан туризма, у оквиру програма Еколошки дани Бора.

Детаљније…